Blir det någon buss på färjan?

Blir det någon buss på färjan?

 

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens informationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”

Läste om byggplanerna för Ekerö strand. När kommer det att börja byggas?

– Detaljplanen antogs innan sommaren, men den har blivit överklagad till Mark-och miljödomstolen. Då beräknar man att det kan ta cirka ett år innan vi får ett svar om planen kan vinna laga kraft. Men det kan också bli så att den överklagas till Mark- och miljö-överdomstolen. Det innebär att det kan dröja till 2018, i värsta fall till 2019 innan den vinner laga kraft. Från det kan det dröja upp till 20 månader fram till byggstart då bygglov ska sökas och upphandlingar ske.

Hur många bostäder är planerade och hur många blir hyresrätter?

Det är sagt att projektet ska innehålla 460 bostäder plus en förskola och andra verksamheter. 15 lägenheter ska hyras ut till personer med särskilda behov. När det gäller antalet hyreslägenheter i övrigt, är det upp till exploatörer att avgöra hur många det blir.

Jag kan inte förstå att kommunen inte gör något åt trafikproblemen på Björkuddsvägen. När det var de gamlas dag var det faktiskt kommunens eget arrangemang, men likväl var det kaos. Varför gör kommunen inget?

– Vi har tagit till oss den kritik som har inkommit och vi har också haft den här frågan uppe tidigare i samband med andra evenemang på slottet. Vi tittar på om vi kan hitta andra lösningar för att kunna parkera bilar på ett bättre sätt. Det är absolut inte önskvärt att det ska bli kaos. Däremot är det inte helt enkelt att i området hitta en lämplig yta för ytterligare parkeringsplats.

Så toppenbra att pendelbåten får bli kvar. Men färjan vi har, vad hände med bussplanerna på den? Det sas ju att det skulle gå en buss som åkte med färjan, något vi pendlare åt det hållet skulle behöva.

– Ekerö kommun driver frågan med trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting. Men det är tyvärr inget beslut taget i trafiknämnden ännu.

Jag har hört att grovsophämtningen ska upphöra. Stämmer det? Vad får vi i så fall istället? Kommer sophämtningsavgiften att sänkas?

– Man kommer att lyfta ut grovsopshämtningen ur avfallstaxan, men tjänsten kommer att finnas kvar. Det innebär att man kan köpa till tjänsten. Den kommer att kosta 600 kronor för de två första kubikmetrarna grovsopor och därefter 300 kronor per kubikmeter. Det blir alltså  en tilläggstjänst som man får köpa. Genom att lyfta ut tjänsten, blir det däremot ingen höjning av avfallstaxan utan man behåller den nuvarande.

EWA LINNROS

Läs också