27 nya lägenheter  till kön

27 nya lägenheter till kön

I dagarna lägger Ekerö bostäder ut 27 nya lägenheter i sin bostadskö. Det är deras första nybyggda bostäder på 26 år.

Ekerö bostäder färdigställer för närvarande 80 nya lägenheter i sex nya hus på Wrangels väg. De första två fyravåningshusen med totalt 27 lägenheter annonseras nu ut för visning i bostadskön. Resterande fyra hus färdigställs successivt för sista inflyttning i början av 2019.

– Detta är en historisk händelse och en milstolpe för Ekerö bostäder som har ambition att bygga nytt. Det var 1992 som företaget senast genomförde en nybyggnation, nämligen radhusområdet på Ploglandsvägen i Ekerö, säger Timo Siikaluoma vd för Ekerö bostäder.

Annons

Ekerö bostäder planerar också för ytterligare nya bostäder bland annat i Stenhamra centrum och på Adelsö. Deras ambition är att utöka bostadsbeståndet ytterligare med cirka 200 lägenheter under de närmaste åren, vilket är en utmaning då bolaget saknar egen mark för att bygga större objekt. Närmast tillhands ligger att försöka skapa möjligheter till förtätning av befintliga områden genom planändring. En annan utmaning är att bygga nytt till rimliga hyror. Pågående högkonjunktur inom byggsektorn gör det kostsamt att anlita byggtjänster generellt och långa ledtider fördyrar projekten.

Det har varit en lång process att genomföra projektet på Wrangels väg. När sista huset blir klart för inflyttning vid årsskiftet har det tagit sammanlagt nio år från första idéskiss till ny detaljplan i december 2009. Efter överprövning till högsta instans tog det sammanlagt fem år innan detaljplanen vann laga kraft. I ett första steg byggdes nya parkeringshuset på Wrangels väg med drygt 70 bilplatser, vilket stod färdigt sommaren 2015. Därefter följde ett investeringsbeslut som togs i mars 2016 och sedan det första spadtaget drygt ett år senare.

De flesta av lägenheterna är tvåor och treor. Det blir även ett litet antal ettor och fyror. Hyrorna är förhandlade med Hyresgästföreningen och ligger mellan 5 740 kronor för en etta och upp till 11 700 kronor för en fyra.

Ekerö bostäder är ett helägt kommunalt bostadsföretag som har cirka 820 hyreslägenheter och radhus. Främst är de belägna runt Ekerö tätort, men även i Stenhamra, Drottningholm och på Adelsö.

LO BÄCKLINDER

Läs också