40 år med forntidshistoria

40 år med forntidshistoria

Den 20 augusti firar Fornminnessällskapet på Mälaröarna 40-årsjubileum. Dessa år har varit fyllda med allt från fornminnesskötsel, till föredrag och ”fosfatkarteringar”. 

Gull Olli, som startade föreningen 1977 berättar om hur läraren Elmer Turlock vid Sundby skola bestämt sig för att flytta från kommunen i samband med sin pensionering, vilket medförde en stor förlust av historisk kunskap.

– Han hade tidigare hållit kurser om vår forntid, ordnat bussresor i kommunen, ritat av runristningar, gjort kartor och bilder bland annat. Det var alltså mycket kommunen skulle mista och jag funderade över hur han skulle kunna ersättas, berättar Gull Olli som vid den tiden arbetade som verksamhetsledare för Vuxenskolan.

Hon började med att låta den studiecirkel som Elmer Turlock drivit fortleva med ny cirkelledare. När det sedan så småningom blev dags att ta nästa steg och starta en förening ombads Inger Ehrström att bli den första ordföranden, då Gull Olli själv inte kunde på grund av familjeskäl. Flera ordförande har sedan turats om och idag är det Kjell Järveborg som innehar posten.

När föreningen skulle bildas bjöd Berit Almqvist på Norrby gård in deltagarna att göra detta i hennes och familjens sommarstuga på Vadskär. Det var den 20 augusti 1977 och det var tio personer på plats. Ett utskick till alla kommunens hushåll drog ytterligare medlemmar och snart var de uppe i ett 60-tal.

Från start kom den historieintresserade gruppen igång med olika aktiviteter. De åtog sig fosfatkartering (ett sätt att avgöra var människor och djur varit bosatta genom att mäta fosfathalten i jorden, reds. anm.) på Stavsund. Sedan starten har gruppen också varit aktiv med utflykter, föredrag, skött fornminnen, ordnat studiecirklar och lagt in information på nätet om kommunens runstenar bland annat.

– Ett av de märkligare minnena var en utställning på en Lions-marknad. Vi skulle synas och bad Historiska museet om att få låna något från utgrävningarna på Adelsö. Jag pratade med dem och det skulle gå bra. Vi fick låna föremål från Skopintull, en av gravhögarna, i två dygn. Vi fick låna en monter också. Idag lånas sådana dyrgripar inte ut på det viset över huvudtaget utan är bevakade med hög säkerhet.

I maj firades jubileet med en rundtur på Färingsö, precis så som Elmer Turlock ordnade det på 1960 och 70-talen. Allt sker således fortfarande i Elmer Turlocks anda – han vars flytt födde tanken på en förening.

LO BÄCKLINDER

Läs också