40 procent sorterar i gröna påsen

40 procent sorterar i gröna påsen

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens informationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”

Vad är status i affären Ekerö bostäder AB? Är det hela sopat under mattan eller fortsätter förhandlingar i det fördolda?

– Det är inga hemligheter där. Det finns ett uppdrag från kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att titta på de förslag som har kommit in. Sedan är det ytterst våra förtroendevalda som tar beslut om hur man ska gå vidare. Det är ingenting som sker i det fördolda, men det rullar inte på i full karriär utan man utreder det i lugn och ro.

När blir cykelbanan klar ner till Jungfrusund?

När jag pratade med teknik- och exploateringskontoret, sa man att det är under 2017 som den ska bli färdigställd. Men jag ska be att få återkomma när man har ett mera exakt datum.

Jag undrar hur ofta vattenkvaliteten mäts i det kommunala dricksvattnet? Behöver man göra kontroller själv?

– Svaret på första delen av frågan är att Roslagsvatten som har hand om vårt kommunala vatten här i kommunen, gör kontinuerliga kontroller av vattenkvaliteten på det vatten som matas från våra reningsverk. Bor man i ett hus som är anslutet till kommunalt vatten och avlopp, behöver man inte kontrollera vattnet. Men om man har en egen, borrad brunn, då ska man ta vattenprover kontinuerligt för att säkerställa radonhalter, järnhalt med mera.

Hur många i kommunen sorterar matavfall i gröna påsen?

– Det är cirka 40 procent av kommunens hushåll som är anslutna. Sedan är det en stor del av våra abonnenter som har egen varmkompost, då får man fin matjord. Men väljer man att ansluta sig till gröna påsen, bidrar man till att skapa förnyelsebara bränslen i form av biogas och även biogödsel för åkrar med mera. Man har också gjort plockanalyser för att se om det slängs korrekta saker i de här påsarna. Där har man kunnat konstatera att mälaröborna är duktiga på detta. 98 procent är helt och hållet rent matavfall.

Vad gör kommunen för att fler ska göra denna miljöinsats?

– Tillsammans med Roslagsvatten kommer vi att knyta ännu mera samarbete med dem. Vi ingår också i den regionala matavfallskampanjen ”sortera matresten.se”. Där har vi deltagit i en ganska stor omfattning under våren. Där kan man läsa mer om hur bra och viktigt det är för miljön att sortera matavfall. Den kampanjen kommer att pågå en lång period för att få fler att ansluta sig. Vi har satt ett mål att det ska vara minst 50 procent av hushållen som är anslutna till 2018. Det ska tilläggas att det inte kostar något att vara ansluten. För att ansluta sig, går man in på kommunens hemsida och anmäler sig.                                                        

EWA LINNROS

Läs också