Stora problem med slamtömning

Stora problem med slamtömning

Förseningar av slamtömning, ofullständig tömning och fakturor på bomkörningar – det är några av alla de klagomål som rasat in när det gäller slamtömningen i kommunen.

För snart ett år sedan tog företaget Relita över slamtömningen i kommunen. Sedan dess har problemen varit många och nu har boende med slamanläggning fått nog. Det handlar om förseningar,  att hela tanken inte tömts, att kunderna fakturerats för bomkörning på grund av att slamtömmarna inte hittade brunnen eller för att brunnslocket är för tungt.

– Det hände aldrig med den tidigare entreprenören. De nya vänder också då det är halt och snö, medan den tidigare entreprenören anpassade sina körningar efter väderleken, berättar Max Montalvo som bor på Färingsö och är en av de drabbade.

Annons

Men Jonas Orring, teknik- och exploateringschef på kommunen, menar på att det fanns problem redan före skiftet av entreprenör.

– Chaufförer som arbetat i åratal med slamtömningen visste var alla brunnar låg. Men när de slutade, uppstod det redan då problem. Så det är inte kopplat till att vi fått en ny entreprenör utan det beror på att vi tappat de gamla chaufförerna, säger Jonas Orring.

Flera kunder har också reagerat på att de nya entreprenörerna inte aviserar när de ska komma.

– Det finns inget krav på entreprenören att avisera före besöket. Vi försöker göra det, men kunden behöver inte vara hemma, det viktiga är att brunnen är uppmärkt så att entreprenören hittar den, förklarar Jonas Orring.

En av anledningarna till att flera har fakturerats för bomkörningar är att entreprenören inte hittat brunnen. Information om uppmärkningen av brunnarna är inte något som framgått tydligt, berättar några av dem som MN har talat med. Ett annat skäl till straffavgift till kunderna, har varit att brunnslocket varit för tungt. Inte heller informationen om att tunga brunnslock måste bytas ut, har varit tydlig för kunderna.

– 2016 införde vi förändringar i de administrativa föreskrifterna, men då gick det inte ut information till alla som ägde en slamanläggning. Men viljan att fasa bort de tunga brunnslocken har funnits i många år. Det fanns redan i föreskrifterna från 2005 och hade en slambilsförare då tyckt att locket var för tungt, hade han kunnat avgiftsbelägga detta och locket hade fasats ut redan då. Men våra tidigare chaufförer har inte sett det här som ett problem, säger Tomas Öhman, avfallsstrateg på Ekerö kommun.

I ett utskick den 3 december, informerades kunderna om att brunnarna ska märkas ut samt att tunga brunnslock av arbetsmiljöskäl, ska fasas bort. Om så inte sker, tas en avgift ut på 370 kronor. Men varför skickades inte information ut tidigare?

– Den nya entreprenören började i april förra året, men vi hade redan stora problem med eftersläpningar av tömningar från den tidigare entreprenören. Då gick vi ut med ett brev och bad om ursäkt och informerade om att det var en ny entreprenör, nytt journummer med mera. Då kändes det inte som ett bra läge att komma med pekpinnar och vi trodde inte heller att det skulle bli problem med exempelvis tunga brunnslock, säger Tomas Öhman.

Nu när den nye entreprenören snart kört hela varvet en gång, hoppas man att lokalkännedom och vetskap om var de olika brunnarna finns, kommer att stabiliseras.

– Då har de haft alla möjligheter att lägga in all den information som de behöver. I april när de kört ett år, kan man förvänta sig att det knappast ska bli några fler omkörningar, säger Tomas Öhman.

Det finns ett slamtömningsschema för kommunens olika områden på kommunens hemsida. Det är den ordinarie hämtningsperioden. Det är då som kunden ska se till att tillfartsvägar är skottade och sandade till exempel. Man behöver inte ha markeringen för brunnen uppe hela året, men under tömningsperioden måste brunnen vara utmarkerad.

– Vi försöker hitta konstruktiva lösningar med kunder som har råkat i kläm. Ibland kan det ha varit så att de har fakturerats för en bomkörning på grund av halka när entreprenören har kommit utanför deras ordinarie hämtperiod. Då har vi försökt att stryka fakturan och kommit överens om en ny period, säger Tomas Öhman och Jonas Orring tillägger:

– Vi vill naturligtvis förbättra oss i vår relation med kunderna och vi får se över hur vi kan informera ännu bättre.

EWA LINNROS

Läs också