Hur gick det med Birkaskolans flytt?

Hur gick det med Birkaskolans flytt?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Vad händer med Birkaskolans flytt? Kommer skolan att hamna nedanför Uggleberget?

– Det är politiken som avgör detta, men tjänstemännen kommer att föreslå att den planen avbryts.

Finns det en plan B för placeringen av Birkaskolan?

– Det diskuteras en plan B men det är ingenting jag i nuläget känner till vad det är. Det får vi återkomma till när vi vet närmare.

Annons

När ska den farliga trafikplatsen vid Skå byggas om? Menar då korsningen där man tar av mot Stenhamra, Eriksberg, mot Allhallen och ICA?

– Den heter Svanhagens trafikplats och den har förhandlats om av både kommunen och Trafikverket. Nu håller kommunen på att skriva ett genomförandeavtal tillsammans med Trafikverket. Planen är att arbetet ska dra igång nästa år, men förmodat klart till 2024. Det är en cirkulationsplats som ska täcka alla de här riktningarna. Sedan kan det vara andra bitar också som hänger ihop med gång- och cykelvägar och övergångsställen. 

(Läs mer om korsningen i Svanhagen i artikeln ”Försenad rondellbyggnation”.)

När kommer kommunalt vatten och avlopp till samma område, det vill säga  till bensinmacken, pizzerian, Mälarö skydd med flera?

– Här har vi vägsträckningar som ska beaktas. Vattenledningar ska dras fram och grävas ned i backen. Här finns också diskussioner om det ska bli en lokalgata vid de ställen som har komersiella delar eller om det blir en cirkulationsplats även där. Just den delen är en pågående detaljplan och nästa steg i processen är en så kallad granskning. Det innebär att man har fått in synpunkter som sammanställts och nu ska detta granskas. Därefter ska planen ställas ut igen och först när det är klart, kan det gå vidare till beslut.

Är det breddningen av Ekerövägen som börjar ta form på åkern vid Lovö Edeby?

– Det stämmer att det är breddningen men också arbetet med cirkulationsplatsen som ska byggas. Sedan förbereder man också arbeten med servicevägar och omkopplingar som ska ske när man ska genomföra arbetet på den stora vägen. Då måste trafiken ledas om. Lite längre fram kommer även  sprängning av ytterligare ett tunnelrör i Lindö tunnel.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också