Framfångar i SM i ungt företagande

Framfångar i SM i ungt företagande

På årets UF-SM (UF: Ung företagsamhet, reds.anm.), utmärkte sig två UF-företag med anknytning till Mälaröarna. Båda företagen har miljö i fokus.

Totalt deltog från start 9 700 UF-företag från hela Sverige. Av dessa gick 270 vidare till final den 6 och 7 maj. I företaget ”Pulse design” som tagit fram en prototyp för  miljövänliga jetmotorer för flygplan, ingår två Ekerökillar, Anton Holmén och Pontus Lagernäs. Tillsammans med studiekamraterna från Bromma gymnasium Conny Yu och Joakim Svanfeldt, lyckades de komma på andra plats i både ”Årets tillväxtföretag” och ”Årets kreativa företag”.

– Det var många spännande besökare. Det var ingenjörer och riksdagsledamöter. Det blev ett kul nätverkande och vi kunde knyta många kontakter, berättar Pontus Lagernäs.

De har bland annat blivit kontaktade av en av riksdagens ledamöter som vill bjuda in dem för att prata med andra ledamöter.

– Vi fick också kontakt med några ingenjörer varav en hade kontakter på SAAB. Vi ska dit och presentera oss, så det ser bra ut, säger Pontus Lagernäs.

Deras flygmotor är än så länge på prototypnivå. De har testat en väldigt enkel variant som visar att några av deras idéer fungerar, men huvudsakligen har de hållit på med simulationer för att se så att saker fungerar som de ska. Hitintills har alla tester visat positiva resultat.

I företaget ”Grön framtid” ingår Isak Popovski från Ekerö. Tillsammans med sina kurskamrater på Thorildplans gymnasium Simon Parker, Elias Leverud, Anna Sahovic, Isac Norland och Emil Yfver, har de gjort ett miljövänligt Memory.  I Stockholms län knep de andra platsen som Årets UF-företag och placerade sig i ”topp-30” i hela Sverige.

– Vi vill förespråka hur viktig miljön är i vårt samhälle och vi vill ta upp det i en tidig ålder. Därför har vi tagit fram ett memoryspel, där syftet är att barn ska lära sig att källsortera, berättar Isak Popovski.

Memorybrickorna har bilder på sådant som ska sorteras som kompost, brännbart material och återvinning. När barnet fått ett par av exempelvis bananskal, ska barnet lägga detta i en grön påse för kompost.

De har redan sålt flera spel till förskolor.

– Vi började med att göra 100 spel och ungefär 25 procent har gått till förskolor. Det fungerar väldigt bra som ett läromedel, berättar Simon Parker.

”Grön framtid” har kontakter med några bokförlag och de har även tankar att starta ett nytt spel tillsammans med bokförlagen.

– Vi kan uppgradera memoryt och sedan kommer vi säkert ta fram nya spel som tar upp andra samhällsfrågar som rasismen och jämställdhet till exempel. Vi anser inte att grön framtid bara innefattar miljöaspekter, det finns många andra viktiga saker som vi vill ta upp och lära barnen om, säger Elias Leverud.

EWA LINNROS

Läs också