EU:s betydelse för kommunen

EU:s betydelse för kommunen

EU-valet närmar sig. Vi har frågat kommunens lokala partier hur EU-valet berör Mälaröarna och vilken deras partis hjärtefråga är.

Adam Reuterskiöld, M:

– EU-valet är viktigt för oss på Mälaröarna. En röst från en mälaröbor väger lika mycket som en röst från en medborgare i Berlin eller Madrid. EU:s lagstiftning påverkar ungefär hälften av kommunernas verksamhet och på så sätt är det även av stor vikt att vi skickar bra moderata representanter från Sverige till Bryssel som jobbar för regelförenklingar och minskad regelbörda för kommuner och företag.  Enligt Moderaterna handlar EU om att göra Sverige och Europa tryggare genom att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten och terrorismen. Satsa på mer av förnybar energi och kärnkraft för att rädda klimatet. Se till att vi får kontroll över Europas yttre gränser och en fungerande invandringspolitik. Och lägga grunden för mer frihet, företagsamhet och framtidstro i Europa.

Ove Wallin, C:

– Valet till Europaparlamentet är viktigt för Ekerö och också hela Sverige. Centerpartiets lokala roll i EP-valet är att stärka företagandet, utbytet med andra EU-länder i arbete och studier med mera. Vi måste lokalt arbeta hårt för att det vi använder i vardagen samt vad vi äter, är giftfri och bra mat. Arbetet med att få våra förskolor och skolor giftfria är ett måste och där är samarbetet inom EU viktigt. Mälaröcenterns hjärtefråga är miljön och bra mat. Uppmuntra lantbruket och växt- och trädgårdsodling så vi kan ha bra närproducerade produkter i våra verksamheter men också för alla i butikerna. Landsbygdens bevarande och miljöarbetet är för oss en mycket viktig fråga.

Sivert Åkerljung, KD:

– KD tycker att EU ska vara lagom och fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar, och hålla sig borta från sådant som sköts bättre i Ekerö och på nationell nivå. Våra viktigaste frågor är att vi vill utveckla den inre marknaden och frihandeln, realistiska krafttag för klimatet, gemensamma lösningar på migrationsområdet, EU:s budget skall vara måttfull, och fortsatta krafttag mot terrorhotet.  Ur lokal synvinkel vill vi till exempel inte att Bryssel ska bestämma över den svenska välfärden. EU har beslutat om reglering i föräldraförsäkringen och utreder om att reglera barnomsorgen. Detta och arbetsmarknadsfrågor anser vi med bestämdhet fortsatt ska bestämmas i Sverige.

Hanna Svensson, S:

– EU-valet är viktigt lokalt på flera sätt. EU-lagstiftningen påverkar 50% av besluten i kommunen. Det kan handla om miljölagstiftning som påverkar byggnation bland annat. Det handlar även om hur kommunen kan upphandla tjänster och om vilka projektpengar som kan sökas för projekt inom lantbruk, utbildning och miljö. Socialdemokraterna har ett antal hjärtefrågor: Miljön är viktigast – här sitter vi i samma båt och alla länder måste ta lika mycket ansvar. Arbetsvillkor – ska EU bidra till social dumpning eller ska vi fajtas för löner som vi kan leva på? Och sist men inte minst, hur kan vi hålla tillbaka de högerextrema krafterna som vinner mark i Europa – det är viktigare än någonsin att vi mobiliserar nu.

Göran Hellmalm, L:

– Ekerö är del av en global värld. Lösningen på framtidens utmaningar är inte isolering utan ökat samarbete över såväl kommungränser som nationsgränser. Klimat- och miljöfrågor, värnandet av demokratin, fri rörlighet för människor, varor och tjänster är frågor som påverkar oss ekeröbor i vardagen, oavsett om vi är företagare, studenter eller pensionärer. Vi vill stärka och utveckla det europeiska samarbetet för att bevara ett öppet demokratiskt samhälle och hantera globala utmaningar. Minska subventionerna till jordbruket och satsa istället på forskning och utveckling. Klimatet,  demokratin och Europas konkurrenskraft är hjärtefrågor för oss liberaler. 

Ulrika Sandin, MP:

– ”Klimatet kan inte vänta” och ”Hopp istället för hat” är våra hjärtefrågor. Vi driver bland annat att EU ska öka anslagen till klimatforskning, bättre tågförbindelser inom EU, verka för nationella flygskatter i alla medlemsländer och ökat stöd till förnybar energi.

Civilsamhället spelade en ovärderlig roll i mottagandet av nyanlända i Ekerö kommun. Det är ett exempel på vår devis ”Hopp istället för hat”. Vi vill att EU ska stärka stödet till civilsamhället för att gynna lokala initiativ som bygger på social gemenskap och motverkar polarisering.

SD Ekerö väljer att låta Beatrice Timgren, som finns på plats 25 på SD:s Euparlament-lista att svara.

– EU-valet påverkar även på kommunal nivå. Ungefär 60% av besluten som fattas på kommunalnivå beror på direktiv från EU. Vi tror att kommunala beslut på Ekerö fattas bäst så nära folket som möjligt och med mälaröborna i fokus. EU valet handlar om huruvida Europa ska fortsätta vara öppet och demokratiskt eller om vi ska ge mer makt till Bryssel. Vi vill att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och på så sätt öka medlemsländernas självbestämmanderätt. Tillsammans med andra EU-kritiska partier ser vi nu möjligheten att minska överstatligheten genom att reformera EU inifrån. Samtidigt som vi vill minska EU:s inflytande så inser vi behovet av att samarbeta kring frågor som handel, miljö och bekämpning av gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

Mikke Lillman, V:

– Den särskilt viktiga frågan i EU-valet och alla andra val är miljön. En överhängande klimatkatastrof gör att de flesta andra frågor hamnar i skuggan. Miljön påverkar oss överallt. Luften vi andas och vattnet vi dricker behöver vi oavsett var vi är. En miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna de kommande decennierna. Vi förstör vår miljö i en rasande fart. Vi måste göra något nu och vi måste göra det kraftfullt. Enligt Aktuell hållbarhets årliga rankning av kommunernas miljöarbete hamnar vi på låga 219 av 290. Så kan vi inte ha det. Frågan är global och lokal.

Öpartiet har ingen plats i Europa parlamentet, men Desirée Björk, ÖP, kommenterar valet:

– Öpartiet är ju ett lokalt parti, trots det så påverkas vi av EU:s beslut. Vi är inte en isolerad del av världen och vill fokusera och arbeta för de globala målen i Parisavtalet 2030. EU-samarbetet är viktigt för demokrati, fred och klimatet och därför uppmanar vi Ekerös invånare att gå och rösta.

EWA LINNROS

Läs också