Alliansen får söka stöd hos oppositionen

Alliansen får söka stöd hos oppositionen

Det blir stora förändringar i kommunfullmäktige och alliansen kommer att behöva söka stöd hos andra partier för att driva igenom sin politik efter valet. Moderaterna tappar fyra mandat, Miljöpartiet blir av med två, Liberalerna och Sverigedemokraterna får ytterligare två mandat vardera och Kristdemokraterna och Öpartiet ännu ett mandat var.

Tio sekunder innan klockan slog 20.00 togs dagens sista röst emot av röstmottagarna i Adelsö hembygdsgård. Direkt därefter påbörjades det noggranna, tysta arbetet med att räkna de 555 rösterna som lämnats in av de 662 valberättigade adelsöborna. Först stoppades förtidsrösterna ner i respektive valtunna. Ända in i det sista var det möjligt att ångra sin förtidsröst och lämna en ny och först efter att vallokalen stängt kunde de läggas ner i den förseglade behållaren.

Därefter klipps plomberingarna och den noggranna räkningen påbörjades. Varenda siffra måste stämma och kuvertens antal stäms av mot röstlängden. Minsta differens gör att allt måste räknas om igen. Som kommunens minsta valdistrikt är Adelsö klara tidigt med sin rösträkning och kan rapportera in resultatet till Ekerö kommun. Arbetet är dock inte klart med det. Alla röstsedlar sorteras för sig för att kontrollräknas av valmyndigheten.

Dagen efter valet, innan kontrollräkning och räknande av röster som lämnats i en annan vallokal, kan det dock konstateras att det skett omfördelningar av mandaten i kommunfullmäktige. Såväl Moderaterna som Miljöpartiet tappade mandat, medan Liberalerna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Öpartiet alla gick framåt och fick fler mandat.

Den nu styrande alliansen som består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet kommer hädanefter behöva söka stöd från andra partier för att genomdriva sin politik. Totalt har de 18 mandat av 41.

Liberalerna, som beskriver sig som ett självständigt borgerligt parti, har 5 mandat. De rödgröna tillsammans med Öpartiet innehar 14 mandat och Sverigedemokraterna har 4 mandat.

När det kommer till rösternas fördelning över valdistrikten kan man se många tydliga trender. 

Moderaterna har sitt starkaste fäste i Ekerö tätort där Träkvista västra ligger i topp med 33,9 moderata röstare. Adelsö har minsta antalet moderata väljare med 15,8 procent. Totalt backade de dock och tappade 10,6 procentenheter och landade på 27,4 procent. De tappade därmed 4 mandat i kommunfullmäktige och får nu 12.

Socialdemokraterna hade sin största andel väljare (20,2 procent) i Ekebyhov och svagast stöd på Lovö med 11,9 procent. Totalt i kommunalvalet fick de 15,3 procent vilket var i stort sett samma som de hade under valet 2014 då de hade 15,2 procent. Mandatantalet är oförändrat 6 i kommunfullmäktige.

Liberalerna som ökat med 3,8 procentenheter till 11,7 procent totalt, har starkt fäste på Gällstaö och Lovö, där 17,2 respektive 16,0 procent röstar på dem. De får ytterligare 2 mandat i kommunfullmäktige och har nu 5.

Sverigedemokraterna har sina starkaste fästen i kommunens ytterkanter. På Munsö röstade 18,6 procent på dem, på Adelsö 17,6 och på norra Färingsö 16,8 procent. Detta kan jämföras med det totala resultatet på 10,7 procent. I kommunfullmäktige får de ytterligare 2 mandat och har nu 4.

Öpartiet har också de sina flesta väljare i kommunens ytterområden. Totalt fick de 9,6 procent och på Adelsö röstade 21,8 procent på dem. Även i valdistrikten Hilleshög (15,2 procent) och Färingsö norra (14,4 procent) har de starkt fäste. Totalt ökade de dock 2,3 procentenheter och landade på 9,6 procent. De får ytterligare 1 mandat i kommunfullmäktige och har därmed 4.

Kristdemokraterna gick även de framåt (1,7 procentenheter) och fick 7,7 procent totalt. Flest röster fick de i Träkvista västra (9,6 procent), Träkvista östra (9,4 procent) och på Adelsö (9,0 procent). De ökar sitt mandatantal i kommunfullmäktige och har nu 3.

Centerpartiet som ökade med 1,9 procentenheter till 8,0 procent har starkast stöd på Adelsö och Munsö, där de fick 12,5 respektive 12,2 procent av rösterna. Mandaten i kommunfullmäktige är fortfarande 3. 

Miljöpartiet som tappat 4,7 procentenheter och landade på 6,6 procent i kommunalvalet, har sina flesta sympatisörer på Lovö där 13,6 procent röstar på dem. De tappar 2 mandat i kommunfullmäktige och har därmed 3.

Vänsterpartiets flesta väljare fanns i Ekebyhov (4,3 procent), Hilleshög (4,0 procent)  och Lovö (4,7 procent), vilket kan jämföras med 2,7 procent totalt i kommunen. En ökning med 0,3 procentenheter. Vänsterpartiet har oförändrat 1 mandat i kommunfullmäktige.

Valdeltagandet i kommunen hade ökat från 86,3 till 86,8 och högst deltagande hade Träkvistas tre distrikt som alla låg nära 92 procent. Lägst valdeltagande hade Hilleshög med 83,3 procent, tätt följt av Adelsö och Gällstaö som båda hade 83,4.

LO BÄCKLINDER

Läs också