Alliansens vision

Alliansens vision

Den 12 februari antog kommunstyrelsen Ekeröalliansens gemensamma politiska plattform för perioden 2019-2022.

Den politiska plattformen som Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna gemensamt arbetat fram innehåller 93 politiska mål fördelat på områdena: Medborgardialog, kommunikationer och transporter, trygghet, integration, ekonomi, skola, äldreomsorg, företagande, miljö, fritid och samhällsbyggnad. Syftet är att alla 93 mål ska uppfyllas innan mandatperiodens slut.

–  Vi i Ekeröalliansen är stolta över den gemensamma politik som vi beslutat om. I plattformen tar vi ansvar för medborgarnas skattepengar, valfrihet och intressen, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande

–  Vi vill genom plattformens politiska inriktning förtydliga vår vision kring vilken kommun Ekerö ska vara och i den visionen ingår att vi ska bevara vår landsbygdskaraktär, natur och kultur samt utveckla våra öar med omtanke. Vi ska inte bli en förort till Stockholm, fortsätter Adam Reuterskiöld.

Annons

I plattformen går det att hitta förslag som att kommunens invånare ska ges större möjlighet att påverka planprocesser samt att utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning. Även större kollektivtrafikförslag som fler pendelbåtlinjer och tätare avgångar för redan existerande pendelbåtar finns föreslagna samt införandet av strategiska infartsparkeringar och utökad kvalité av gång- och cykelbanenäten.

– Vi ser fram emot att kunna satsa på miljövänligare resalternativ som cykel- och pendelbåtar samtidigt som vi också underlättar för bilåkare att ta sig fram och parkera vid viktiga knytpunkter, säger Ove Wallin (C), 1:e vice kommunstyrelseordförande.

Den politiska plattformen är även skolfokuserad, Ekeröalliansen vill se fler friskolor i kommunen som ska öka valfriheten och ge elever en större möjlighet att välja skola och pedagogik efter sina egna behov. Även ny grundskola i Ekerö tätort samt ny förskola på Färingsö ska invigas under mandatperioden och Ekeröalliansen förbereder för 700 fler elevplatser under en femårsperiod för att möta det ökade behovet.

– Barnen är vår framtid och vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att kommunen även i framtiden ska kunna erbjuda en trygg skolgång med hög kvalité, säger Sivert Åkerljung (KD), gruppledare för Kristdemokraterna.

Annons

I övrigt fokuserar den politiska plattformen på ökade trygghetssatsningar där bland annat krav på polisnärvaro sju dagar i veckan, utökad kameraövervakning och införandet av ordningsvakter finns.

Ekeröalliansens övergripande vision:

>> I Ekerö kommun är det fantastiskt att bo, leva och verka. Vi har en av Sveriges absolut finaste natur, kultur och boendemiljöer. Vi värnar om närmiljön och utvecklar våra öar med omtanke. Våra unika förutsättningar ger oss alla möjligheter att göra Ekerö kommun trygg och attraktiv för alla åldrar.

>> Omsorgen om våra barn och äldre är av hög kvalitet och valfriheten är en självklarhet. Våra skolor är bland de bästa i landet och barnen utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I Ekerö kommun är det möjligt för alla att skapa en livskvalitet utöver det vanliga – en livskvalitet som skapas efter egna personliga val och förutsättningar.

>> Tack vare att vi arbetar för att förenkla och underlätta etablering och regelprocesser finns ett starkt företagsklimat med en attraktiv koppling till storstadens snabba dynamiska utveckling.

>> Vi vill skapa en heltäckande lokal service där småföretagande uppmuntras för att skapa en levande miljö och många olika typer av arbetsplatser.

Hela politiska plattformen finns att läsa på Mälarölkolationens respektive hemsidor.    

 

Läs också