Allt fler bilar på vägarna

Allt fler bilar på vägarna

Allt fler flyttar ut till Mälaröarna, men utvecklingen av vägnätet tar lång tid och köerna blir allt längre. Ligger verkligen utbyggnad av nya hus/lägenheter i fas med vägutbyggnaden?

Förbifarten kommer, men det dröjer många år innan denna är klar. Ekerövägen ska breddas med ytterligare ett körfält. Trafikverket inväntar att vägplanen ska vinna laga kraft och avsikten är att arbetet ska starta under 2018. Följer allting tidsplanen, räknar man med att det ska vara klart till 2021.

Men trafiken är redan nu ett problem och fler bilar lär det bli för varje nytt hushåll som kommer till.

– Förbifarten och utbyggnaden av väg 261 går enligt plan och just den fjärde filen, tror jag kommer att göra att fler kan välja kollektivtrafik eftersom den filen blir bussfil, kommenterade Adam Reuterskiöld.

Under 2016 och fram till nu byggts 197 enbostadshus, 120 lägenheter och fler bostadsbyggnationer pågår. Har man tänkt in trafiksituationen när man från kommunen, givit ok för alla dessa bostäder?

– Absolut. Problemet är att vi har efterfrågat en fjärde fil sedan länge, men det är tyvärr inte någonting som kommunen kan påverka. Det är Trafikverket som tidigare har sagt att vi inte behövde en extra fil. Det är samma sak med förbifarten, det är en skriande brist på vägar och det är ett regionalt problem att vi inte lägger pengar på infrastruktur, sa Adam Reuterskiöld och tillade:

– Men om vi inte bygger, säger Trafikverket att vi inte behöver fler vägar.

Ulrika Sandin (MP) svarade att Miljöpartiet anser det fel att bevilja bygglov för fler enbostadshus i kollektivtrafiktäta områden, där man istället kunde bygga flerfamiljshus.

– Ju fler personer som bor i områden med tät kollektivtrafik, desto fler busslinjer kommer vi att kunna få. Förbifarten kommer inte heller att vara lösningen. Det står tydligt i den trafikplan som vi ännu inte har antagit, att när förbifarten står klar finns det risk att det kommer att bli en ökad trafik. Även om vi får ytterligare en bussfil, kommer det sannolikt att bli mera trafik i bilfilerna. Vi måste helt enkelt hitta fler sätt att resa kollektivt, sa Ulrika Sandin och tillade:

– Vi tycker också att man exempelvis skulle ha bilpooler kopplat till bostäderna. Om man inte ägde sin bil men hade tillgång till en när behov finns, då tror vi att man skulle slippa mycket av vardagstrafiken.

EWA LINNROS

Läs också