Ändrad maktbalans i fullmäktige

Ändrad maktbalans i fullmäktige

Fullmäktigeplatserna möbleras om. Moderaterna förlorar en plats, Sverigedemokraterna har ingen representant resten av mandatperioden och en ny ”politisk vilde” intar en plats. 

Inför varje ny mandatperiod personväljs ledamöter till fullmäktige. Mandatfördelningen i fullmäktige utgår från valresultatet och platsen i fullmäktige är knuten till det parti personen tillhörde då valet gjordes.

Men mandatfördelningen kan ändras i ett avseende, nämligen om någon som blivit personvald byter parti. Då blir denne en så kallad ”politisk vilde” och detta har precis skett i Ekerö kommunfullmäktige. 

Annons

En så kallad omräkning i kommunfullmäktige har utförts då Lars Forsell (M) som innehaft ordförandeposten i tekniska nämnden och en ordinarie fullmäktigeplats, flyttat från kommunen. Då måste en omräkning ske för att tillsätta en ny, ordinarie ledamot på Forsells plats.

Omräkningen görs av länsstyrelsen och de har nu tillsatt Hans Henriksen som ordinarie i fullmäktige (detta då han stod först på ersättarlistan som länsstyrelsen fick efter valet 2014). Detta gagnar inte Moderaterna och det kan också påverka vilken ”sida” som får majoritet i kommunfullmäktige.

Varför? Jo, Hans Henriksen var tidigare moderat och vald till ersättare i kommunfullmäktige. Nu har han alltså flyttats upp från sin suppleantplats till ordinarie plats. Men Hans Henriksen har gått över till Liberalerna. Han är personligen vald men platsen tillfaller inte Liberalerna. För även om Hans Henriksen är personvald, tillhör platsen det parti han tillhörde då han valdes, det vill säga Moderaterna.

Han har dock rätt att behålla sin plats och men blir då politisk vilde utan partitillhörighet. Detta har nu Hans Henriksen valt men även om han inte kan rösta i frågor under beteckningen liberal, är det sannolikt att Henriksen som politisk vilde röstar i samma riktning som det parti han nu tillhör.

Annons

Tidigare hade Moderaterna 16 mandat i fullmäktige, men nu försvinner alltså en plats som går till den politiske vilden Henriksen. Om Liberalerna väljer att rösta mot alliansen i en fråga och med oppositionen, skulle detta innebära att oppositionen tillsammans med Sverigedemokraterna som ofta röstat i oppositionens riktning, har en övervikt med ett mandat, det vill säga 21 mot 20.

Men när det gäller Sverigedemokraternas två mandat, har förändringar skett även här. Förre partiledare John Sjögren lämnade han partiet och blev politisk vilde. Han behåller däremot sin plats i kommunfullmäktige och kan rösta i frågor som kommer upp.

Carl Schillander som innehaft Sverigedemokraternas andra mandat i fullmäktige, har skickat in en avsägelse till sitt uppdrag i fullmäktige och partiet har ingen ytterligare ersättare. Detta innebär att Sverigedemokraterna inte har någon företrädare i fullmäktige resten av mandatperioden.

På så vis innebär detta att alliansen har 20 mandat och oppositionen plus de två politiska vildarna, också har 20 mandat.

Även om Moderaterna förlorat en medlem, har de också fått en ny partimedlem som lämnat Liberalerna. Det är Maria Halkiewicz som tidigare var ersättare för Liberalerna i kommunfullmäktige. Hon har däremot ännu inte meddelat kommunkontoret officiellt att hon bytt parti, men så fort hon gör detta blir hon också politisk vilde i kommunfullmäktige. Men i och med att hon inte är ordinarie utan ersättare, påverkas inte Moderaternas mandat, de har fortfarande 15 platser efter att de förlorat den 16:e platsen till Hans Henriksen.

På fullmäktiges möte i december ville moderaterna välja in Maria Halkiewicz i en nämnd, men då hennes partibeteckning fortfarande stod som Liberalerna, gick inte detta. Så snart Maria Halkiewicz inkommer med sitt partibyte till kommunkonotoret, kan hon väljas in på moderatplats i nämnder.

EWA LINNROS

Läs också