Är alla lika inför lagen?

Är alla lika inför lagen?

Behandlas alla lika när det gäller bygglov, oavsett om det är en privatperson, ett företag eller en högt uppsatt person? Det frågar sig läsare som hört av sig till MN. Vi har bett Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande och Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschefen att svara.

Efter ärendet kring Silviahemmet har MN kontaktats av flera kommuninvånare som frågat sig om alla är lika inför lagen. För byggnadsnämnden dialoger med privatpersoner då deras bygglov avslås?

– Vår åsikt från politikens sida är att vi ska vara behjälpliga, men det är självklart att det finns en viss gräns då det handlar om tid, resurser och så vidare. De som söker, måste också anlita professionell hjälp för att hantera sitt ärende. Det gäller både för Silviabo och för alla andra. Men vi ska försöka att hjälpa, stötta och försöka få de som söker att förstå vad som behöver göras. Men det är klart att det är en balansgång, säger Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande.

Behandlas alla ärenden likvärdigt, oavsett vem den sökande är?

– Ja, det vill jag påstå. Det sitter 13 nämndemän i byggnadsnämnden och lika många ersättare. Ärendena diskuteras och till största delen är vi eniga i de beslut som tas, säger Arnulf Langlet och Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef tillägger: 

– Vi har ett uppdrag att vara behjälpliga, men vi ska inte vara konsulter. Våra tjänstemän är dedikerade och duktiga och tycker arbetet är roligt. Vi har också öppet hus på torsdagskvällar då tjänstemän finns på plats för att svara på frågor. 

Annons

MN ger Tommie Eriksson ett specifikt exempel för att få en tydligare bild av hur man hanterar ärenden likvärdigt.

En privatperson har byggt en stödmur för en uppfart till sin tomt och söker bygglov i efterhand för denna. Personen ombeds av kommunen att få ett godkännande av vägföreningen i området och får detta. Men, bygglovet avslås och muren måste rivas. MN har även fått information som visar sig stämma, om att kommunens egen uppförda mur vid sporthallen saknar bygglov trots att den är bygglovspliktig. 

– Det var väldigt bra att ni fick ett sådant påpekande, det måste vi se över och rätta till. Precis som alla andra synpunkter vi får måste vi kolla och då speciellt om det är kommunens egna fastigheter som inte har bygglov fullt ut, svarar Tommie Eriksson.

Kommer kommunens mur, likt privatpersonens mur, få ett föreläggande om att rivas?

– Nu kan inte jag historiken kring sporthallens mur, men har vi inget bygglov ska vi titta på det och behövs det ändringar, måste vi rätta oss efter det, svarar Tommie Eriksson.

EWA LINNROS

Läs också