Är kommunens tjänsteresor motiverade?

Är kommunens tjänsteresor motiverade?

Nyligen reste kommunalrådet, kommundirektören och stadsbyggnadschefen till den årliga fastighetsmässan i Cannes. I augusti gjorde sju personer från kommunen en studieresa till Köpenhamn för 130 000 kronor. Är det en försvarbar summa och vad resulterar dessa resor till?

Syftet med resan till Köpenhamn var ”att besöka och få erfarenhet av goda exempel på småstad som kan användas i utveckling av Ekerö centrum”.

Annons

På resan till Köpenhamn deltog kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M), kommundirektör Lars Hortlund, Ove Wallin (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet Hanna Svensson (S), Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef, Jonas Orring, teknik- och exploateringschef och Emelie Greiff, planarkitekt.

Resans längd var tre dagar. Den första dagen bestod av resa, mingel, och restaurangbesök. Dag två besökte delegationen en rad olika platser i Köpenhamn med guide och dag tre reste man hem.

Vad har denna resa resulterat i?

– Det var en mycket konkret resa. Ekerö centrum är det största enskilda byggprojektet som vi har gjort på 30 år och säkert också på 30 år framåt. Därför är det viktigt att vi finner en gemensam målbild för hur det ska se ut och tittar på hur en småstad kan gestaltas, säger Adam Reuterskiöld.

Med på resan var även representanter från fastighetsförvaltningsföretagen Wallenstam och Elisby fastigheter samt arkitekter från Semrén och Månsson. Dessa betalade för sig.

– Vi tittade runt på väldigt många stadsdelar, både gamla och nya i Köpenhamn. Det är viktigt att på det här sättet träffas både arkitekter, byggföretag, politiker och tjänstemän för att få en gemensam bild av vad vi ska uppnå. Vi hade också en guide som förklarade vad man har tänkt på när man byggt de olika stadsdelarna, fortsätter Adam Reuterskiöld och Lars Hortlund tillägger:

– Det blir mycket konkret att vara på plats i dessa olika miljöer. Man får ett formspråk och alla parter förstår vad man avser när man pratar om de olika husen och platserna. Just Köpenhamn har också skapat många nya stadsdelar av olika karaktär.

Annons

Är det försvarbart att lägga 130 000 kronor på en sådan här studieresa?

– Det är i högsta grad en berättigad fråga. Jag kan tycka att vi kanske borde åka ut oftare men vi behöver inte resa till Köpenhamn. Vi kan besöka andra delar av Stockholmsområdet eller av Sverige. Jag tror inte att det blir jättemycket billigare om man åker ner till Malmö, men det är viktigt att man på plats får en gemensam förståelse eftersom det är fyra kategorier av människor med helt olika inriktningar på vad som är målbilden, säger Adam Reuterskiöld och tillägger:

– Jag kan tycka att man ibland sätter för stora begränsningar för vad som är rimligt eller inte. Men jag är väldigt noga med att förvalta medborgarnas pengar. Vi reser på medborgarnas uppdrag.

En annan återkommande resa som ofta ifrågasatts är fastighets- och investeringsmässan MIPIM i Cannes.

– Det finns flera skäl till att vi behöver åka på den. Nu är vi verkligen i det skeendet att vi behöver stämma av med alla dem som är intresserade av Ekerös expansion. Sedan är det en annan viktig del. Stockholm marknadsför sig inte självt. Vi är egentligen en nordlig förort till övriga Europa och vi måste konkurrera. Vi åker genom Stockholm business alliance, SBA som organiserar det här. SBA är ett partnerskap mellan 55 kommuner som gemensamt lägger fokus på att attrahera utländska investeringar till regionen. Då måste vi vara där och göra det och vår kommun är jätteberoende av Stockholm, säger Adam Reuterskiöld.

Lars Hortlund håller med.

– Går Stockholm bra, gör Ekerö det med, men går Stockholm dåligt får vi också problem. SBA har lyckats väl i sin positionering och Stockholm är påtaglig på mässan. Men det är också en plats där vi på ett otroligt effektivt sätt har möten. Det skulle ta oss två år om vi skulle träffa alla som vi träffar där på tre, fyra dagar. Det är både bokade men också väldigt många spontanmöten och ett nätverkande som vi inte skulle kunna skapa om vi inte var där, säger Lars Hortlund.

EWA LINNROS

Läs också