Arbetsmiljöarbete i kommunen

Arbetsmiljöarbete i kommunen

Chefer, arbetsledare och skyddsombud i kommunen utbildas i  grundläggande arbetsmiljö med fördjupning på belastningsergonomi. Ekerö kommun ligger i framkant när det gäller arbetet med detta.

Miia Borg från kommunens HR-avdelning och Caroline Glantz, ordförande i Lärarförbundet, Ekerö är ledare för utbildningen där chefer, arbetsledare eller skyddsombud lär sig mer om vad uppdraget som ansvarig för arbetsmiljöarbetet innebär och vilka resurser de kan använda. Utbildningen ger grunderna för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete från teori till praktik.

Annons

Viljan att alla ska må bra på jobbet ledde till att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer tillsammans bildade ”Sunt arbetsliv” 2012. Uppdraget har varit att bidra till friska arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.

– Den här utbildningen är någonting som ”Sunt arbetsliv” har tagit fram med stöd från Arbetsmiljöverket. Nu är det andra året vi gör detta och kommunen ligger lite i framkant med arbetsmiljöarbetet, berättar Caroline Glantz.

Annons

Utbildningen tar upp regler, lagar och avtal som har betydelse för arbetsmiljön och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. Den handlar om hur man kan integrera arbetsmiljöarbetet i vardagen och ger också kunskap om hur arbetsmiljöarbetet fungerar vid Ekerö kommun.

Daniel Liljekvist är nytillträdd kanslichef på kommunen och deltagare på utbildningen.

– Arbetsmiljöarbetet är en grund som vi som chefer får höra väldigt mycket om och som ställer höga krav på en. Jag som ny chef kände press inför det, men det här ger en bra grund till att hitta en väg och att det är ett arbete som vi gör tillsammans. Det är inte jag som chef som ska fixa allt utan det handlar om att involvera alla berörda, säger Daniel Liljekvist som redan bokat in ett möte med en medarbetare för att titta på en struktur för hur de ska gå vidare med miljöarbetet.

EWA LINNROS

Läs också