Året som gått 2017

Året som gått 2017

Här följer ett axplock av årets nyheter under 2017.

Sanduddens skola
Nyheterna under årets första halva präglades i kommunen av stormen som uppstod kring alliansens förslag om att sälja ut Sanduddens skola till en privat aktör. Föräldrarna i Sandudden bildade en omfattande organisation med olika grupper som ansvarade för juridik, mediakontakter med mera. I samband med kommunfullmäktiges möte genomfördes en demonstration och en massiv brevskörd skickades också från föräldrar till de förtroendevalda.
Efter de starka reaktioner från såväl föräldrar, personal och opposition gjorde alliansen halt i planerna om att sälja ut skolan.
I oktober mottog Sanduddens skolans föräldraråd Öpartiets nyinstiftade demokratistipendium med motiveringen: ”Sanduddens skolans föräldraråd har synliggjort underlag inför utförsäljning och privatisering av skolan, som inte redovisats öppet. Genom sitt stora engagemang och uthållighet har de lyckats samla föräldrar, elever, och personal i kampen för demokratin. Och därigenom förhindrat en övergång till privat drift.”

Liberalerna lämnade
Styrelsen för Liberalerna Ekerö lämnade allianssamarbetet med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Beslutet att lämna alliansen togs den 1 mars, ett beslut som diskuterats en längre tid.

– Det ställdes på sin spets i och med ärendet om Sanduddens skola och hur vi tänkt rösta där, det vill säga mot övriga alliansen. Men vi kan inte sitta i en allians och rösta emot, det är inte trovärdigt för någon. Vi måste visa att det finns ett borgerligt alternativ, kommenterade Magnus Elfdahl, ordförande i Liberalerna Ekerö.

Diskussionerna om ett utträde ur alliansen skedde bland annat i samband med beslutet om att pausa flyktingmottagandet i höstas. Där valde Liberalerna att inte delta i beslutet.
Så här reagerade den övriga alliansen:

– Jag tycker naturligtvis att det är tråkigt. Jag upplever att vi har haft ett bra samarbete, även om vi har haft olika åsikter i vissa frågor. Vi har naturligtvis även i fortsättningen kontakter med Liberalerna och diskuterar bland annat dessa frågor, sa Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Centern beklagade att Liberalerna lämnat alliansen.
– Vi har haft ett mångårigt gott samarbete med dem. Samtidigt är vi besvikna på deras agerande att inte på något sätt informera oss i förväg, kommenterade Ove Wallin (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Niklas Ernback är nytillträdd ordförande för Kristdemokraterna Ekerö.
– När det gäller vår syn på den ”nya” trepartsalliansen så är det förstås tråkigt att Liberalerna valt att lämna. Vi står för en borgerlig politik och ju större majoritet vi kan samla för en sådan, desto bättre. Vi är mycket fasta i vår övertygelse att det är bättre och effektivare att påverka inom allianssamarbetet och har svårt att se vad Liberalerna anser sig uppnå genom att ställa sig vid sidan av.

Oppositionsrådet Hanna Svensson blev inte förvånad över att Liberalerna valde att lämna alliansen.
– Det glädjer mig att Liberalerna vågar stå upp för vad de tror på och vågar säga ifrån när Moderaterna driver på för en politik de inte kan ställa sig bakom. Det hedrar dem. Kanske leder det till ett förändrat politiskt klimat i Ekerö.

Prisade bönder

Elisabeth och Tom Rydström var en av de 39 mjölkbönder som fick Lantbrukarnas riksförenings (LRF) guldmedalj, som är den högsta utmärkelse som ”LRF Mjölk” delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. De fick utmärkelsen bland annat för ”skicklighet och ansvarskänsla” och för att ha ”levererat förstklassig mjölk från friska kor under minst 23 år”.

Elisabeth och Tom Rydström kom till Lovö prästgård som arrendatorer 1984 och driver sedan 1987 gården ekologiskt som mjölkgård. De tar också emot elever från Stockholms skolor för att lära dem vad ekologiskt jordbruk innebär och hur mjölk och mjölkprodukter kommer till. 6 000 skolbarn besöker gården per år.

Även dottern Elin som kommer att ta över gården tillsammans med sin make Karel, fick stipendium från Flory Gates stiftelse ”Fred med jorden”.

Hotell Stjärnan

I våras skrev vi om att det planeras för ett ”utslussboende” i byggnaden där hotell Stjärnan tidigare låg i Brygga industriområde. Men företaget som ska bedriva verksamheten, har ansökt om bygglov för hotell och fortfarande har ingenting hänt. Rykten har florerat om att det bor folk i byggnaden, men kommunen har ännu inte fått in brandskyddsdokumentation för att byggnaden ska kunna tas i bruk. Det finns inte heller någon brevlåda så posten som ska gå till de som äger fastigheten, går till företag som ligger i området.

– Postlådan som fanns där blev stulen, precis som grillen samt en del trädgårdsmöbler samt att någon obehörig använde vissa rum för att bo i. Vi hittade sängar som var använda samt blöta handdukar och använda toaletter. Det finns ingen fast boende där, bara personer som vi har släppt in för att se till fastigheten och de personerna är bara där sporadiskt, skulle det vara mer folk där så är det för att vi håller på att färdigställa och jag hoppas och tror att kommunen får sin branddokumentation inom kort, säger Göran Stenlund, Fastighet- och verksamhetskonsulterna,  som äger fastigheten.

Pendelbåten

Den 31 augusti beslutade Stockholms läns landsting att pendelbåten mellan Ekerö och Stockholm kommer att permanentas. Pendelbåten togs i trafik för ett år sedan för en testperiod på två år.

Linjen ska permanentas och utvecklas efter försökets sluttid. Ambitionen är att trafiken även ska bedrivas under sommartid och på helger samt med en dubblerad kapacitet i rusningstid, under förutsättning att medfinansiering fortfarande ges från Trafikverket.

Ekerö bostäder kvar

I november 2016 kom nyheten om att Ekeröalliansen ville sälja ut 49 procent av andelarna i Ekerö bostäder, en nyhet som väckte starka motreaktioner hos både hyresgäster och oppositionen. Men i november i år kom beskedet att det inte blir någon försäljning, detta efter att en utredning blivit klar. Kommunen anlitade NAI Svefa för att analysera marknaden och har fört samtal med potentiella aktörer.

Utöver Heimstaden har även Carnegie visat intresse. Marknadsanalysen kom fram till slutsatsen att man inte lyckats ”identifiera någon aktör som dels uppfyller de högt ställda kraven på köparen samt marknadens reaktion på minoritetsägande”.

Därför bedömde man att det inte fanns förutsättningar att ingå ett partnerskap. Det är tredje gången som planer på försäljning av Ekerö bostäder lagts ned. De två tidigare gångerna, 2008 och 2011, handlade det om att sälja hela bolaget.

Kyrkovalet

Det blev rekorddeltagande i kyrkovalet, både på riks- och lokalnivå.Valdeltagandet i landet var det högsta på 67 år med 18,22 procentjämfört med 2013 då siffran låg på 12,76 procent.

Ekerö pastorats siffror visade på ett valdeltagande på 24,79 procent, vilket är bland de tio högsta i Stockholms stift. Det är en ökning med 10,30 procent från valet 2013, då 14,49 procent gick till valurnorna.

I år var antalet röstberättigade kommuninvånare 9 500 varav avgivna röster var 2 355. I kyrkofullmäktigevalet i Ekerö pastorat fick Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) flest röster vilket gav dem 13 mandat. Kyrkans bästa i Stockholms stift fick 7 mandat och Socialdemokraterna 5 mandat.

Färingsö församlings valdeltagarsiffror blev 21,2 procent jämfört med 2013, då 12,56 procent röstade. Antal röstberättigade var 4 858 och avgivna röster 1 030.

I kyrkofullmäktigevalet i Färingsö församling fick Kyrkans väl flest antal vilket gav dem 17 mandat. Socialdemokraterna fick 8 mandat.

Läs också