Året som gått – del 2

Året som gått – del 2

Vägavstängning

Innan sommaren skrev vi om att Försvarets radioanstalt (FRA) på Lovön ville öka sin säkerhet bland annat genom att stänga av den väg som passerar rakt genom området. Dessutom vill de utöka det område som de disponerar idag.

– Det allmänna omvärldsläget gör att vi måste trigga upp säkerheten. Att ha en trafikerad väg som delar vårt område i två delar är inte bra. Vi behöver också öka buffertzonerna runt byggnadernas och vill därför utvidga vårt område. Dessutom är vi väldigt trångbodda, de flesta av fastigheterna är från 1940-talet och håller den standarden. Andra är byggda som tillfälliga lösningar och därför bygger vi även nya byggnader på området, sa Anni Bölenius, dåvarande informationschef på FRA.

Annons

Protesterna från de boende i området var högljudda.

– Om man stänger av den stora vägen får de som bor bortom FRA nio kilometer till bussen istället för sex. Dessutom görs den om till en privat väg som de boende själva ska bekosta underhållet av. Det tror jag ingen vill, sa en boende i området som ville vara anonym.

Sedan vi senast skrev om ärendet, har inte mycket konkret hänt.

– Den här typen av förändringar genomförs inte i brådrasket och vi vill inte att det ska drabba de kringboende. Vi för en kontinuerlig dialog med de som bor i området. Vi tittar på olika lösningar men så vitt jag kan bedöma kommer det nog ta flera år innan något händer i praktiken, säger Fredrik Wallin, tjänsteförrättande kommunikationschef FRA.

 

Ny slottsägare

Strax innan sommaren tillträde företaget Sisyfos, nya ägare till Kaggeholms slott, med ambitionen att skapa en samlingsplats för människor i den anrika slotts- och folkhögskolemiljön. De bjöd in boende i närområdet och andra intresserade till ett samverkansmöte för att börja fånga upp vilka idéer som finns kring vad man göra med området.

Fortfarande är dock förra ägarna Pingströrelsens folkhögskola igång och inga större förändringar har skett på Kaggeholm.

– Just nu jobbar vi i lugn takt med Kaggeholmsprojektet genom att ha möten med entreprenörer som har ett intresse av att hålla till på platsen. Vi tar även fortfarande emot förslag och idéer av allmänheten om vad man skulle vilja se och ha mer av på området. I vår kommer vi troligtvis sammanställa alla idéer och jobba vidare med en plan för framtiden. Samtidigt så jobbar vi på med vår slottsuthyrning, så om man skulle vara intresserad av att hyra slottet går det bra, säger Caroline Lenner, Sisyfosgruppen.

Sedan de köpte Kaggeholms slott har Sisyfos också köpt Dragon Gate, ett omtalat och ofärdigt byggprojekt i Älvkarleby.

 

Avfallsdumpning

Ett av de ärenden som vi skrivit om flera gånger under senaste åren är den avfallsdumpning som upptäcktes på en privat tomt på Färingsö för drygt sex år sedan. Gropen som fyllts med allt från gamla bilvrak till kylskåp och hushållssopor, har eventuellt använts ända in på 90-talet, då den täcktes över. Ingen vill ta ansvar för att röja upp och nu har ärendet passerat genom flera instanser och det senaste beslutet i Mark- och miljödomstolen, har överklagats av såväl kommunen som nuvarande markägarna.

– Ärendet ligger fortfarande kvar i Mark- och miljööverdomstolen där de haft en sittning med fyra domare. Ett möte till har planerats innan något beslut kan tas. Kommunens överklagan har de inte ens börjat med. Handläggaren säger att de överlappar varandra och med lite otur verkar det kunna ta ett bra tag till, säger Nina Jacobson, markägare.

 

Stängning av Fabriken

I juni stängde ungdomskulturverksamheten i Fabriken på Ekerö ner efter tio år, då rivningskontraktet upphörde.

Oron var stor för hur den populära samlingsplatsen skulle kunna ersättas. Kommunen lovade dock att lokalerna skulle ersättas med nya.

Den delen av Fabrikens verksamhets som syftade till att ge stöd till ungdomars egna initiativ sköts idag av ”Idélabbet”. De flyttar in i nya lokaler i Ekerö centrum efter jul.
Fabrikens andra del var att erbjuda musikstudio, dans- och replokaler.

– Som ersättning för studio- och replokalerna har lokaler iordningställts i Ekebyhovsskolan. Dessa har även tidigare använts som replokaler, men är nu helt nyrenoverade och anpassade bland annat för studioverksamhet och kommer tas i bruk januari eller februari. Danslokalen ersätts framförallt av Sanduddens skolas rörelserum som har dansverksamhet som första prioritet. De lokaler som i dagsläget inte kan ersättas är spelningslokalen samt kafé- och uppehållsdelen. De senaste åren har dock spelningslokalen inte använts för spelningar. Kafédelen har inte heller nyttjats som ett ungdomskafé, utan har varit en plats för möteshållanden, berättar Elisabet Lunde, kultur- och fritidschef.

LO BÄCKLINDER

Läs också