Året som gått – del 1

Året som gått – del 1

Mycket har hänt i kommunen under året som passerat. På följade sidor finner du ett axplock av några av alla nyheter vi skrivit om.

Upphävt bygglov

Silviahemmets bygglov för ”Silviabo” upphävdes efter att ha prövats i Mark- och miljööverdomstolen (MOÖD). Bygglovet var inte förenligt med rådande detaljplan sa domen. Men husen är redan byggda. Vad som kommer att ske är ännu inte klart.

En ny bygglovsansökan har lämnats in till kommunen för behandling.

Annons

För ett och ett halvt år sedan begärde en boende i området en syn av fastigheterna för det pågående bygget av ”Silviabo”. Anledningen var att man schaktat, sprängt och sedan fyllt ut största delen av fastighetens tomtmark med krossmaterial, trots att det strider mot detaljplanen.

– Jag mailade ett tiotal gånger, utan att svar lämnades. När man så småningom insåg att jag inte tänkte släppa ärendet, avslog man min begäran. Jag överklagade då till länsstyrelsen. Tyvärr är proceduren sådan att trots man adresserar överklagandet till länsstyrelsen, så ska det gå via kommunen, berättar den boende.

Kommunen ska enligt lagen skyndsamt vidarebefordra handlingarna, men först nio månader senare kom överklagan fram.

– Kommunen hävdar dock att ärendet nu är avskrivit då Mark- och miljödomstolen upphävt bygglovet. Man kan tro att det då synes som att ingen skada är skedd, men sagan tar inte slut där. Nu har ett nytt bygglov lämnats in till kommunen, där det är samma marknivåer som i de tidigare bygglovshandlingarna. Godkänns detta bygglov av kommunen, kommer jag självklart att överklaga, säger den boende.

Kungsberga by

Detaljplanen för Kungsberga by på Färingsö har mötts av starka protester från de boende i området. De motsätter sig exploateringen som kommer att, som de säger, ”förstöra ett kulturarv för evigt genom att bygga ett icke anpassat villaområde på fruktbar åkermark”.

Många synpunkter har inkommit till kommunen och dessa sammanställs nu. Utifrån dessa kommer ett nytt förslag att presenteras 2019. Förhoppningen från kommunens sida är att det nya förslaget ska gå igenom.

Skrotupplag

Sedan 2015 har boende försökt få hjälp av kommunen med det skrotupplag som finns i skogen vid Rastaholm.  Det rör sig om husvagnar, gamla cyklar, en rostig traktor, två bilvrak och fem rejäla högar med allt från gamla dammsugare till porslin, stolar och annan bråte dumpat i skogen. 2017 var kommunen på plats och tittade. Men ingenting hände. I januari i år tog en boende åter kontakt med kommunen, svar kom via mail att man jobbade på ärendet. I slutet av april tog den boende åter kontakt för att höra vad som skett. I slutet av maj kontaktade den boende MN då kommunen fortfarande inte svarat.

I augusti skickade miljökontoret ett mail till markägaren där han uppmanades att platsen skulle vara fri från fordon, bilar skräp och andra föremål senast 15 augusti i år. Om så inte sker kommer ett föreläggande om uppstädning som kan förenas med vite.

– Han har börjat städa men mycket är kvar. Han har tydligen varit sjuk i sommar och antagligen fått förlängd tid. Men, huvudsaken är att det är på gång, berättar en boende i området.

Byggnader Svartsjö

Hyresgäster i Ekerö bostäders fastigheter på Kumlavägen i Svartsjö fick information om att husen skulle rivas och hyresgästerna blev uppsagda. Avsikten är att bygga nytt och förtäta området, men varken rivnings- eller bygglov finns ännu. En ny detaljplan måste upprättas och dessutom är området klassat som riksintresse. Ekerö bostäder menar att fastigheterna är i så dåligt skick att det inte lönar sig att restaurera. Några av husen ägs av privatpersoner. De har själva renoverat sina hus och säger att Ekerö bostäder misskött underhållet av bolagets byggnader.

– De vill pådyvla en bild av att de här husen har förbrukat sin ekonomiska livslängd, vilket är dumheter. Det här är genuina stenhus som kan stå hur länge som helst, sa de boende då MN skrev om detta. Hur det går är ännu oklart.

– Det finns inget avgörande nytt att rapportera, planering pågår. Hyresgästerna bor kvar än så länge, säger Timo Siikaluoma, VD Ekerö bostäder.

Badhus ska byggas

Strax före valet avtäcktes en skylt med texten ”Vi bygger badhus – Ekeröbornas nya vattenhål för motion, lek och avkoppling”. Badhusplaner har funnits i kommunen i 50 år, för cirka tio år sedan var det nära att bli verklighet. Ekeröalliansen har tidigare sagt att det inte funnits ekonomiskt underlag för att bygga ett badhus.

– Kommunen växer och nu kan vi se att ekonomin tillåter denna satsning, sa Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande då nyheten lanserades.

Nu pågår ett omfattande analysarbete av tidigare underlag som tagits fram genom åren.

– Det är för att se vad vi kan ta med oss och vad vi behöver se över och tänka om kring, berättar Jonas Tingwall, fastighetschef, Ekerö kommun.

Man ska också titta på olika entreprenadfrågor och upphandlingsfrågor samt se över det tidigare bygglovet som gått ut. Att ge en tidplan för när badhuset ska stå klart, är svårt att göra i nuläget. Den tidplan som presenterades i augusti där en planerad invigning var satt till 2021, ligger därför kvar tills vidare. 

EWA LINNROS

Läs också