Balansgång på fullmäktiges första möte

Balansgång på fullmäktiges första möte

På kommunfullmäktiges första möte efter valet valdes precidiet. Det blev även votering om Mälarkoalitionens förslag om att en ny kommunstyrelse (KS) skulle väljas fram. Ekeröalliansen, med stöd av SD:s röster, fick igenom sina förslag både för presidiet och avslag för nyval av KS. Adam Reuterskiöld (M), intervjuades i tidningens radioprogram om mötet.

Till ordförande föreslog Ekeröalliansen bestående av M, C och KD, Peter Carpelan (M). Mälarkoalitionen bestående av L, S, MP med stöd av Ö, föreslog Lars Holmström (S).  Peter Carpelan röstades igenom med 22 röster mot 19. Ekeröalliansen har 17 mandat, SD 5 mandat, L, S, MP, Ö 18 mandat och V 1 mandat. Det innebär att SD röstade med alliansen och V röstade med Mälarökoalitionen.

Annons

Mälarkoalitionen begärde även att entlediga kommunstyrelsen med påföljande nyval. Ekeröalliansen och SD:s röster blev 22 mot 19 röster från Mälarökoalitonen och V.

Nuvarande kommunstyrelse sitter därmed kvar till årsskiftet. På mötet sa Adam Reuterskiöld att Ekeröalliansen fortfarande har en majoritet i kommunfullmäktige, något som dock inte stämmer.

– Det jag menade var att vi kunde se att omröstningen skedde till alliansens favör. Det var en majoritet som röstade för våra förslag, säger Adam Reuterskiöld.

Annons

SD är vågmästare. Var du säker på att ni skulle få deras röster?

– Absolut inte. Men däremot var vi rätt säkra på att kommunens invånare i valet hade gjort ett överväldigande val för den borgerliga alliansen som finns på riksplanet, det vill säga Liberalerna, Kristdemokraterna, Centern och Moderaterna. Så vi tror ändå att vi i grunden är en borgerlig kommun, svarar Adam Reuterskiöld.

Har ni fört samtal med Sverigedemokraterna?

– Ja, under den här perioden förs det samtal med många av partierna och även med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

Moderaterna har backat rejält i kommunvalet, vad tror ni att det kan bero på?

– Vi tar det på stort allvar och vi vill göra en djuplodande analys. Vi vill föra en bra politik för så många som möjligt.

På insändarsidorna är det påtagligt att ett stort missnöje finns kring visionen ”från landsbygd till småstad”.

– Vad vi menar är att vi inte vill bli en förort, vi vill behålla särarten av Ekerö. Samtidigt ser vi en utveckling med förbifarten och fjärde filen som gör det möjligt till bättre kommunikationer och vi vill också ha en lagom, varsam utveckling av kommunen med fler butiker, restauranger och det serviceutbud som jag tror att många efterfrågar.

Men den form av exploatering som vi sett på Wrangels väg och planer för Träkvista torg med höga hus, är något som invånarna tydligt säger nej till.

– De som bor närmast och påverkas mest, måste vi ta hänsyn till. Men det är en svår balansgång då vi också måste ta ansvar för den fortsatta utvecklingen, svarar Adam Reuterskiöld och fortsätter:

– Varje utveckling för naturligtvis med sig många tankar och det ska vi ta till oss. Satt i ett perspektiv kan vi se tillbaka på när Ekerö centrum skulle byggas. Då gick diskussionerna om att det var alldeles för stort och för mycket.

Nu senast har kommuninvånare reagerat på byggnationsplaner i Svartsjö, ett område som är riksintresse och har landsbygdskaraktär.

– Förtätning var nog inte meningen, men detta kommer att komma upp till kommunfullmäktige i sinom tid. Vi vill ha en förtätning i tätorterna för att behålla landsbygden, det är också väldigt viktigt för oss.

Allt fler kommuner bildar koalitioner över partigränserna. Är det ett möjligt alternativ för Ekeröalliansen?

– Jag tror att väldigt många av våra väljare valde ett borgerligt alternativ. Sedan att Liberalerna valde att gå till vänster tror jag blev en överraskning för många.

Tror du inte att man röstade för sakfrågorna mer än för en ideologi?

– Jag tror att man tittar på sakfrågor men även på förmågan att driva igenom dem. En majoritet är mycket bättre på att föra igenom sin politik. Vi ser naturligtvis positivt på en så bred lösning som möjligt.

Hör hela intervjun med Adam Reuterskiöld här:

EWA LINNROS

Läs också