Blir det böter för bygglovet?

Blir det böter för bygglovet?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Vid den nyanlagda parkeringen vid Jungfrusunds färjeläge finns en massa belysning redan där, men varför är det inte tänt? Det är kolmörkt och tjuvvänligt nu.

– Som alla kan se nere vid färjeläget så har man i samband med det nya området, asfalterat nya infartsgator, gång- och cykelbanor samt satt upp en hel del ny belysning. Men det pågår också flera anläggningsarbeten i området vilket kan vara en orsak till att man inte har tänt upp. Det är ledbelysning man har satt upp och vi har haft tidigare erfarenheter när det har grävts, att det kan bli störningar eller kortslutningar. Då blir det väldigt dyrt att byta ut ifall just den här typen av ledbelysning går sönder. Sedan är det också så att det kan dröja på grund av samarbetet  med elleverantören.

Annons

Varför är kommunfullmäktigemötena så få. Behövs det inte fler möten för alla beslut som ska tas?

– Totalt sett har kommunen sju sammanträden per år. Åtta läggs alltid in i sammanträdesplanen så att det finns ett tillfälle i reserv. Man har gjort den  bedömningen att det ska räcka för att hantera den politiska processen med olika beslut som ska tas. Detta börjar ofta i de olika nämnderna och även beredning hos tjänstemännen. Sedan går det upp till diskussioner med kommunalrådet och vissa frågor går vidare till arbetsutskottet i kommunstyrelsen. Sedan kanske vidare till kommunstyrelsen för att till sist komma till fullmäktige. Så det är rätt långa processer innan man kommer dit. Men man har också haft den situationen att man ställer in ett fullmäktigemöte då det har varit för få ärenden.

Läser om Silviahemmets bygglov som inte gäller längre. Då vill jag veta vad kommunen kommer att göra eftersom om det hade varit en vanlig privatperson, hade man fått riva/bygga om och så vidare.

– Det gäller oavsett om du är en privatperson eller om det är ett företag eller en organisation att förhålla sig till ett domslut. I det här fallet är det Mark- och miljööverdomstolen som fattat beslutet. Följer man inte domen, då kan man få ett föreläggande om rivning såvida man inte söker ett nytt bygglov och anpassar sig till domen.

Det är väl kommunen som gjort fel genom att ge bygglovet. Får kommunen något slags böter då?

– Nej, absolut inte. Kommunen har fattat ett korrekt beslut enligt lagens mening och man har gjort bedömningen utifrån lagstiftningen om att bevilja bygglovet. Sedan har Mark- och miljööverdomstolen dit bygglovet överklagats, gjort en annan bedömning. Och det är bra att det prövas, det är det som är hela poängen med systemet ur det juridiska perspektivet, att man prövar olika bedömningar. Då kan det också få prejudicerande effekt för kommande bedömningar.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

 

Läs också