Breddning av Ekerövägen startar 2018

Breddning av Ekerövägen startar 2018

Vägplanen för Ekerövägen, väg 261, har nu vunnit laga kraft.

Trafikverket kommer att bygga om Ekerövägen till fyra körfält, varav två ska användas för kollektivtrafik under rusningstrafik.

– Ekerö växer kraftigt och trafiksituationen är hårt belastad. Genom att utöka Ekerövägen från tre till fyra körfält förbättras framkomligheten i området och det blir smidigare att åka kollektivt, säger Pia Andersson, projektenhetschef på Trafikverket.

Annons

Nu startar processen för att upphandla byggentreprenörer och Trafikverket planerar att börja bygga om Ekerövägen under senare delen av 2018. Arbetena kommer först att märkas vid trafikplatserna Edeby och Tillflykten, som hanteras i vägplanen för Förbifart Stockholm. Byggtiden för Ekerövägen beräknas till omkring tre år.

Satsningen innebär att vägen får ett extra körfält i riktning ut mot Ekerö. Under rusningstid kommer ett körfält i varje riktning att vara reserverat för bussar, vilket ökar möjligheterna till en effektiv kollektivtrafik och mindre köer. Ombyggnationen innebär även flera nya cirkulationsplatser, som leder till smidigare trafikflöden och ökad säkerhet, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

– Ekerövägen går igenom flera riksintressen och ligger i nära anslutning till flera skyddade områden. I vårt arbete tar vi största möjliga hänsyn till naturområden och kulturarv, säger Pia Andersson.

Trafikverket har låtit göra två bedömningar av hur världsarvet Drottningholm påverkas av de planerade vägprojekten, inklusive förbifarten för att kunna vidta rätt förebyggande åtgärder.

Fakta:

Antalet körfält på Ekerövägen utökas från tre till fyra. Ett körfält i varje riktning kommer att användas för kollektivtrafik under rusningstid.

Sträckan som ska byggas om går från Nockeby i Bromma till Tappström på Ekerö och är nio kilometer lång. Vägplanen omfattar sju av dessa nio kilometer. Resterande två kilometer hanteras i vägplanen för Förbifart Stockholm.

Nockebybron och Drottningholmsbron ska breddas, Tappströmsbron ersätts av en ny bro.

Bygget förväntas starta under senare delen av 2018 och pågår i tre år.

EWA LINNROS

Läs också