Brist på behöriga lärare

Brist på behöriga lärare

Kravet på lärarlegitimation infördes i skollagen år 2011, men reformen har tagit tid att genomföra. Det saknas fortfarande många lärare med legitimation i landets skolor och Ekerö kommun är inget undantag.

Lärare som saknar lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt. Det man utbildats i avgör vilka ämnen man som lärare har behörighet att undervisa i, men det finns fortfarande många lärare som undervisar även i ämnen som de inte har behörighet i, visar en en undersökning av Sveriges alla grundskolor, gjord av Sveriges television.

Annons

I undersökningen har man tittat på tolv skolor i kommunen. Av dessa skolor tillhör åtta av skolorna den tredjedel som har lägst andel lärare med lärarlegitimation och som är behöriga i minst ett av de ämnen de undervisar i, jämfört med alla grundskolor i Sverige.

Det är Birka​skolan, Ekebyhov​skolan, Munsö skola, Sanduddens skola, Skå skola, Stenhamra​skolan, Sundby skola och Uppgård​skolan.

Tre av skolorna, Närlunda​skolan, Tappströms​skolan och Träkvista skola tillhör den mellersta tredjedelen av andelen lärare som har lärarlegitimation och är behöriga i minst ett av de ämnen de undervisar i, jämfört med alla grundskolor i Sverige.

Endast Färentuna skola tillhör den tredjedel som har högst andel lärare som har lärarlegitimation och är behöriga i minst ett av de ämnen de undervisar i.

EWA LINNROS

Läs också