Brister vid flera  larm till brandvärnet

Brister vid flera larm till brandvärnet

I december brann ett hus på Adelsö ner till grunden. Larm gick till SOS Alarm,  men larmet nådde brandvärnet på Adelsö först 15 minuter senare, minutrar som kanske hade kunnat rädda huset.

Larm som blir fel eller inte kommer alls, det är situationer som Mälaröarnas nyheter fått höra om från några av dem som är med i brandvärnet.

– Vi hade till exempel en bussolycka för några år sedan borta vid Svartsjö där en person omkom. Det fick jag höra om på Radio Stockholm och inte via larm. De hade glömt att larma den gången. Det har blivit bättre, men det sker ändå fel. Vi hade ett hjärtstopp i Sånga Säby. Det blev inte heller utarmat och då ringde folk i grannskapet som känner till att vi finns och undrade var vi var någonstans, berättar en av dem som är med i brandvärnet.

Annons

På Mälaröarna finns brandvärn på Adelsö, Hilleshög och Munsö. Där ingår personer som får larm via sms vid en brand, bilolycka eller ett hjärtstopp. Brandvärnet är en värdefull resurs då det är den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att tillgå längre ut i kommunen. De påbörjar släckningsarbeten och livräddande insatser och många gånger är det deras förtjänst att ett hus står kvar efter en brand.

Det finns dessutom civila insatspersoner (CIP) som har sökare på sig och blir utlarmade samtidigt som brandvärnet. Det är blåsljuspersonal så som brandmän, poliser och ambulanspersonal som är lediga, men åker på larm om de kan. 

När ett larm kommer in till 112 ska alltså ett larm även gå ut till dessa styrkor, men dessvärre fungerar det inte alla gånger. Branden i ett hus på Adelsö var ett sådant fall.

– Vi är otroligt snabbt på plats när vi får larm. Men när inte de här delarna fungerar är det förfärligt, säger en från brandvärnet.

De vi talat med som är engagerade, vill vara anonyma då de upplever att det finns en tendens till att man vill ”lägga locket på” och att det inte är lätt att prata öppet om detta. Enligt dem har ett stort antal avvikelserapporter skickats in och man har haft möten för att påpeka bristerna. När MN begärt ut rapporter för 2017 från Södertörns brandförsvar, finns dock endast tre stycken.

Annons

Hans Granlöf kommer tidigare från SOS Alarm och tillträdde som chef för räddningscentralen i september. Han känner inte igen uppgifterna om att det skulle finnas många fler avvikelserapporter och säger att det totalt från 2008 finns 18 stycken, av dessa är det långt ifrån alla som handlar om brister i utlarmningar, menar han. Men han ser allvarligt på de brister som finns.

– Det var i samband med branden på Adelsö som det här blev känt för mig. Jag ser det som mycket allvarligt och jag har grävt ganska ordentligt och engagerat SOS-alarm också. I rapporten kan jag se att larmet gick ut men det man inte ser i tekniken, är om larmet gått fram till värnet som det ska. Det är här det har hakat upp sig någonstans och då man från larmcentralen tyckt det var konstigt att man inte hört något från värnet att de kommit fram, då larmar man igen, berättar Hans Granlöf och fortsätter:

– Den totala fördröjningen blev strax under 15 minuter innan man var på rull, vilket absolut är en riktigt dålig utlarmning. Men det är tekniken som har strulat och det tekniska problemet vi haft i systemet med utalarmering av brandvärn, är identifierat av tekniker på SOS Alarm men är något invecklat att lösa. Jag har fått information av teknikern att de kommer kunna lösa det men att det dröjer något. Exakt hur länge vet han inte men inte allt för långt fram i tiden. Fram tills detta är löst har vi skapat en rutin för att säkerställa att dessa larm verkligen går iväg.

EWA LINNROS

Läs också