Bron – ”inga större fel och brister”

Bron – ”inga större fel och brister”

Orsaken till att bron inte gick att stänga vid de båda tillfällena, var att en så kallad låskil inte fungerade.

När bron fastnade i öppet läge första gången, kunde felet avhjälpas och bron öppnade igen efter en dryg timme, men det hade kunnat gå fortare. Tekniker fanns inte i närheten, dessa fick ta sig till bron via Slagstafärjan och därefter krångla sig fram i köerna mot bron.

– Enligt avtalet med Trafikverket ska de ha tekniker stand by om någonting går fel, just av den anledningen att bron är den enda landförbindelsen som kommunen har, förklarar Johan Elfver.

Annons

Stefan Jakobsson, regional säkerhetschef på Trafikverket kommenterar:

– I våra avtal har teknikerna två timmars inställelsetid. Vi fick larmet klockan 6:40 och felet var åtgärdat klockan 07:52, det vill säga en dryg timma efter att bron hade fastnat.

Annons

Teknikerna avhjälpte felet, men varför fastnade bron igen bara efter några dagar? Joachim Jacobsson som är projektledare på Trafikverket svarar:

– Orsaken till varför det uppstod problem håller vi på att felsöka efter, men troligen är felet orsakat av kylan. Visst finns det skavanker på bron, men inga större fel och brister vi är oroliga över, säger Joachim Jacobsson.

Annons

Man kommer att ha tekniker på plats under kommande broöppningar för att se om eventuella utförda åtgärder varit tillräckliga och om fel uppstår, åtgärda dessa.

EWA LINNROS

Läs också