Buss på färjan till nästa höst

Buss på färjan till nästa höst

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Den nya parkeringen som ska göras iordning intill Drottningholmsskolan har ett problem. Alla som parkerar där för att ta bussen till stan måste korsa Ekerövägen och därmed trycka för grön gubbe. Resultatet av detta kommer att bli ännu fler stopp och längre köer. Har man tänkt på det?

– Ja, det har man tänkt på. Visst finns det en risk att det kan bli en ökning av användningen av övergångsstället och därmed också ytterligare köbildning. Men kommunen är ändå ställda inför det faktum att Statens fastighetsverk och Drottningholms slottsförvaltning har avgiftsbelagt parkeringen på Karusellplan. Det är inget som kommunen kan påverka då detta är deras mark, det ligger inom deras uppdrag att genomföra detta och då har vi det att förhålla oss till. I nuläget är det parkeringsplatsen vid Drottningholms skola som kommunen kan titta på. Bygglov är inskickat men det finns fortfarande ett antal frågor att lösa. Men den här parkeringen är inom ett kort perspektiv, sedan tittar man på ytterligare alternativ i ett längre perspektiv men det kan jag inte säga någonting om i nuläget.

Annons

Hur mycket kan kommunen sätta press på Ellevio? På Färingsö har vi drabbats av galet många strömavbrott. Driver ett företag hemifrån och hindras i mitt arbete otal gånger på grund av avbrott?

– Vi har haft mycket kontakt med många medborgare som upplever detta och från kommunens sida har man haft ett antal möten med Ellevio om att kommunen finner situationen oacceptabel. Kommunen har också efterfrågat att Ellevio ska åtgärda problemen på de ställen där det går. Sedan kan man aldrig friskriva sig från att det blir strömavbrott, men den här frekvensen har varit alldeles för mycket och för ofta.Under våren hade vi ett möte där säkerhetsenheten med flera funktioner inom kommunen, påtalade det oacceptabla i situationen.

Tror mig ha läst att det ännu en gång talas om en bussförbindelse på Ekeröleden. Stämmer detta?

– Det stämmer. Vi har haft den här frågan uppe flera gånger med olika typer av svar. Det har berott på hur trafikförvaltningen och Stockholms läns landsting har resonerat kring det hela. Men nu har man öppnat upp för att möjliggöra en bussförbindelse    betalfärjan mellan Jungfrusund och Slagsta, med en bussträckning som ska gå till Fittjas tunnelbanestation.Projektet har startats upp och alla berörda parter, det vill säga Trafikverket, Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen och Ekerö kommun ingår i den projektgruppen. Målbilden är att det ska vara igång till nästa höst.

Hör hela inslaget här:

EWA LINNROS

Läs också