Bygglov för P-plats avslås

Bygglov för P-plats avslås

Byggnadsnämnden beviljar inte bygglov för provisorisk parkering på grusfotbollsplanen vid Drottningholms skola.

I slutet av augusti meddelades det att en ny parkering med plats för 175 bilar skulle iordningsställas på på grusfotbollsplanen vid Drottningholmskolan. Förhoppningen var att arbetet med parkeringen skulle påbörjas i oktober. Men vid byggnadsnämndens sammanträde den 24 oktober beslutade en enig nämnd att inte bevilja bygglov för en provisorisk parkering vid Drottningholmskolan. Byggnadsnämnden meddelar i sitt beslut att sökanden inte kunnat påvisa att behovet är av tillfällig karaktär. Generellt gäller att byggnadsnämnden får bevilja en ansökan om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som är avsedd att pågå under en begränsad tid. Åtgärden måste ha en tillfällig karaktär och ansökan måste gälla ett tidsbegränsat bygglov. Den sökta åtgärden behöver också uppfylla något eller några, men inte alla, förutsättningar som krävs för permanent bygglov. Marken ägs av Statens fastighetsverk och slottförvaltningen har dispositionsrätt till området. Det är därför slottsförvaltningen som kan komma in med en ny ansökan med ett förtydligande om att parkeringen verkligen är tillfällig.

EWA LINNROS

Läs också