Bygglov för ”Silviabo” upphävt

Bygglov för ”Silviabo” upphävt

Bygglovet framtvingat enligt tidigare byggnadsnämndsordförande

Stiftelsen Silviahemmets två nya modulhus ”Silviabo” står på plats, men nu har mark- och miljödomstolen upphävt bygglovet. Lennart Nilsson (f.d. M), före detta ordförande i byggnadsnämnden, säger att bygglovet drevs igenom med påtryckningar från kommunledningen.

I januari 2017 beviljade byggnadsnämnden stiftelsen Silviahemmets bygglov för två flerbostadshus på Drottningholmsmalmen.

Bygglovet överklagades av grannar i området till länsstyrelsen, med påpekan om att husen stred mot detaljplanen för Drottningholmsmalmen, som har noggranna restriktioner för byggnation i området. länsstyrelsen avslog överklagan och en ny överklagan gick då till mark- och miljödomstolen, som nu upphävt bygglovet.

Annons

Lennart Nilsson (f.d. M), före detta ordförande i byggnadsnämnden, beredde ärendet och var emot bygglovet då det inte var förenligt med detaljplanen. Han fick lämna sin ordförandeplats i nämnden vid årsskiftet 2016/17.

Lennart Nilsson är övertygad om att den här bygglovsprocessen var en av orsakerna till att han blev avsatt.

– Jag vill att alla kommun-medborgare ska behandlas lika, oavsett vem det är, säger Lennart Nilsson.

Ärendet pågick under 2016 och vid sista nämndmötet  i december 2016 före det att beslut skulle fattas, var Lennart Nilsson starkt emot att låta bygglovet gå igenom.

– Vi hade stora problem med hur vi skulle hantera ärendet. Det gick inte att låta det godkännas så som det såg ut. Det framförde vi också till ”Boklok” och Silviahemmets representanter. Då började påtryckningarna från kommundirektör Lars Hortlund och kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M), berättar Lennart Nilsson som också säger att Adam Reuterskiöld bland annat sagt att han skulle tappa ansiktet inför drottningen, om inte bygglovet gick igenom.

– Nej, det är helt fel. Om det är någon som säger att jag har lovat någonting, så ljuger de. Jag har besökt Silviahemmet liksom jag besöker andra företag i kommunen. Vi är naturligtvis måna om alla företag här. Det vore ju fel om vi inte skulle måna om Silviahemmets verksamhet. De är en del av kommunen och framförallt gör de ett fantastiskt arbete. Det tråkiga med den här domen är att det i slutändan drabbar de dementa, kommentera Adam Reuerskiöld.

– Det han sa om att tappa ansiktet inför drottningen sa han i en mindre krets. Men det är ok att han inte medger det, jag vet ju vad han har sagt oavsett. Det allvarliga är det som har skett, det vill säga försök till påverkan av myndighetsut-övande nämnd. Påtryckningarna mot stadsarkitektkontoret, byggnadsnämnden och framförallt mig, det kvarstår, säger Lennart Nilsson.

Men Adam Reuterskiöld menar att detta inte stämmer.

– Hanteringen av ärendet på kommunal nivå har skötts precis på samma vis som alla andra, liknande ärenden. Det var många inblandade, men man tog fram ett förslag som alla i byggnadsnämnden var eniga om. Dessutom granskades det här av länsstyrelsen som också tyckte att det var helt i sin ordning. Det är grova anklagelser att säga att jag ljuger, att jag har avsatt Lennart Nilsson och att jag har behandlat honom illa, men det är inte sant,  säger Adam Reuterskiöld.

Annons

Hur enig eller bestämd nämnden var vid beslutet får MN en annan bild av.

– Vi hade upprepade möten med Boklok och Silviahemmets representanter och framförde att de måste göra anpassningar för att det överhuvudtaget skulle fungera. Efter många turer ändrades vissa detaljer, berättar Lennart Nilsson och fortsätter:

– Inför sista nämnden före beslut sa jag att vi var tvungna att låta bygglovet gå igenom på grund av alla påtryckningar uppifrån. Skulle vi nobba skulle vi bli hudflängda allihopa av högre chefer och kommunalråd. Vi kom fram till att vi måste göra detta, men att det inte var ok, säger Lennart Nilsson.

Även Fredrik Sirberg (S),  förste vice ordförande i byggnadsnämnden, vittnar om att beslutet inte var självklart.

– Vi hade flera möten i nämnden där vi sa att det här inte fungerar. Vi var många som tyckte att modulhus i en kulturhistorisk miljö är fel. När beslut skulle tas sades det som jag minns det att ”det här är inte bra men eftersom läget är som det är så får det bli ett bygglov, men under protest”, berättar Fredrik Sirberg och tillägger:

– Såsom Lennart beskriver det var det ett stort tryck med en kommunchef och ett kommunalråd som uppenbarligen har lovat något. Hur det förhåller sig med det, vet inte jag. Men att Lennart var jättemissnöjd och tyckte att det här var åt skogen, det var uppenbart. Att behandla en medborgare annorlunda än någon annan, oavsett vem det är, det går inte. Då får man skit. Med facit i hand skulle vi ha sagt nej, men med de påtryckningar som förekommer uppifrån, är det svårt att stå emot. Sedan hur det är i det här fallet vet jag inte, men att någonting inte har varit riktigt som det borde, det tror jag att alla som har varit inblandade känner, säger Fredrik Sirberg.

Adam Reuterskiöld kommenterar:

– Att det skulle vara något fuffens kring det här, det har jag svårt att se. Att jag skulle ha påverkat hela nämnden med både oppositionen och alliansen, det verkar ju föga troligt. Att man ett år senare säger att det här ville jag egentligen inte, det håller inte. Har man tagit ett beslut då ska man kunna stå för det, kommenterar Adam Reuterskiöld.

Kommundirektör Lars Hortlund har varit medveten om att bygglovet varit inlämnat och den information han har fått längs resans väg, har han fått av Tommie Eriksson, stadsarkitektkontorets chef.

– Jag har fått veta att byggnads-nämnden haft synpunkter på färgsättning, panel och sådant. Men det är det enda jag har varit involverad i processen. Jag har inte haft anledning att blanda mig i mer än så. Jag har också haft uppfattningen att dialogen mellan stadsarkitektkontoret, byggnadsnämnden och ordförande, i det här fallet Lennart Nilsson och Tommie Eriksson har fungerat, säger Lars Hortlund och fortsätter:

– Det som jag ser allvarligt på är att en kommunstyrelseledamot anklagar mig för att jag på ett otillbörligt sätt utövar påtryckning. Det är helt taget ur luften.

Johan Hagland, tidigare chef för stadsarkitektkontoret, var med i de tidiga kontakterna i ärendet och kan därför inte uttala sig om de senare turerna. Han tillstyrker däremot flera av de saker Lennart Nilsson tar upp.

– Det finns en påverkan uppifrån på ett eller annat sätt. Det var mer vanligt att man gick direkt på förvaltningen, men fick man inte förvaltningen att tänka om, gick man vidare på politiken. När man inte fått Lennart att rubba sig, kunde det få olika konsekvenser. Därför blir jag inte förvånad över det Lennart säger här, säger Johan Hagland.

EWA LINNROS

Läs också