Byggtakten kontra skolkapaciteten

Byggtakten kontra skolkapaciteten

Många nya hushåll består av barnfamiljer, men förskolor och skolor räcker inte riktigt till. Hur har planeringen för detta gått till frågade vi i radiodebatten med Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande och Ulrika Sandin (MP).

– Vi har en långsiktig skolplanering och vi ser att vi ligger i fas med den exploatering som vi har. Vi har två skolor där vi ligger i detaljeplaneskedet, men vi kan inte bygga en skola innan det finns ett behov att fylla den, sa Adam Reuterskiöld.

Men exempelvis ska de boende i nya området i Jungfrusund få en förskola, den är dock inte byggd ännu och de får ha sina barn i stora barngrupper i andra förskolor.

– Att förskolan inte är byggd ännu beror på att exploatören som skulle bygga den och de som skulle driva skolan, inte har fått till det. Men kommunens planering har fungerat, svarade Adam Reuterskiöld.

Ulrika Sandin höll inte med.

– Om man tittar på Sandudden så var det samma problem där när det byggdes. Det här är ett mönster för hur man inte planerar den kommunala infrastrukturen innan man bygger nya bostadsområden, sa Ulrika Sandin och fortsatte:

– Vad gäller skolorna är det uppenbart att man inte har haft en långsiktig planering med tanke på de två senaste uppslitande händelserna med både Ekebyhovskolan och Sanduddens skola. Där har man inte haft en tydlig, konkret plan utan har ganska hastigt gjort lappkast för att försöka anpassa sig efter nya situationer som uppstår, kommenterade Ulrika Sandin.

EWA LINNROS

Läs också