Carpelan kvar som KF:s ordförande och nuvarande kommunstyrelse kvar till årsskiftet

Carpelan kvar som KF:s ordförande och nuvarande kommunstyrelse kvar till årsskiftet

På kommunfullmäktiges första möte efter valet valdes precidiet. Till ordförande föreslog Ekeröalliansen bestående av M, C och KD, Peter Carpelan(M).

Oppositionen bestående av  L, S, MP, Ö och V, föreslog Lars Holmström(S).  Peter Carpelan röstades igenom med 22 röster mot 19. Då Ekeröalliansen har 17 mandat, SD 5 mandat och L, S, MP, Ö och Vänsterpartiet har 19 mandat tillsammans, innebär det att SD röstade med alliansen.

Annons

Till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande föreslog alliansen Solveig Brunstedt (C). Oppositionsrådet Hanna Svensson (S) kommenterade detta med att man traditionellt i kommunen brukar föreslå vice ordförandeposten till oppositionen och föreslog även här Lars Holmström (S). Det blev åter votering och Solveig Brunstedt röstades fram till posten.

Till kommunstyrelsen post 2:e vice ordförande valdes Christina Blom Andersson (KD). Hon har kommunala uppdrag, att samtidigt ha en plats i kommunfullmäktiges precidie strider däremot mot kommunallagen.

Oppositionen begärde även att entlediga kommunstyrelsen med påföljande nyval av kommunstyrlsen. Efter votering sitter Ekeröalliansen kvar till årsskiftet. Detta efter att Ekeröalliansen och SD:s röster blev 22 mot 19 röster mot från S, L, MP, Ö och V.

Med anledning av detta, sänder vi extra i radio 25/10 kl 17-18 i Viking, 101,4.

Bilden: Rösterna till ordförandeposten i KF räknas, de två förslagen var Peter Carpelan (M) och Lars Holmström (S).

EWA LINNROS

Läs också