Cykelvägsnätet växer fram

Cykelvägsnätet växer fram

Den 18 oktober var det bandklippning när kommunens senaste cykelvägssatsning mellan Skärvik och Jungfrusund invigdes. Härnäst väntar belysningsarbete på vissa sträckor och även nya cykelbanesträckningar.

Det var stor uppslutning när kommunen firade att fem månaders arbete var till ända och den nya en och en halv kilometer långa cykelbanan kan tas i bruk. Kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M), var på plats liksom tekniska nämndens ordförande Göran Ahlquist (M). Jonas Orring, chef för teknik- och exploateringskontoret och Mandana Mokhtary, vägingenjör som ansvarat för projektet, deltog också.

– Nu knyter vi ihop Träkvista, Skärvik och Jungfrusund så att det blir naturligare att kunna cykla mellan de olika delarna, sa Göran Ahlqvist, som även avslöjade att han själv cyklar till bussen dagligen.

Arbetet är en del i den gång- och cykelvägsplanen som kommunfullmäktige antagit som är att sätt för kommunen att verka för att öka andelen resor som görs till fots eller med cykel.

Uppskattningsvis har den här etappen kostat 4,5 miljoner kronor.

– Vi började i mitten av maj och hade slutbesiktning den 4 oktober. Vi skulle ha varit färdiga ungefär en månad tidigare, men vi hade lite problem med eldragningar som gjorde att det drog ut på tiden, berättade Mandana Mokhtary.

Nu fortsätter arbetet enligt gång- och cykelvägsplanen och bland annat väntar belysningsarbete på cykelvägen mellan Tappströmsrondellen och Lindö tunnel. Den sista cykelvägssträckan ner till färjeläget i Jungfrusund står också på tur.

LO BÄCKLINDER

Läs också