”Dagen H” och fet mjölk

”Dagen H” och fet mjölk

1967 var året då högertrafiken infördes i Sverige. Inför denna omställning krävdes både ett och annat och i MN från samma år, ser man tecken på förberedelserna.

Den 3 september 1967 bytte trafiken sida i Sverige. Trots att 80 procent av svenskarna röstade nej till högertrafik i folkomröstningen 1955 fattade riksdagen åtta år senare, den 10 maj 1963, beslutet om att byta körriktning. Förberedelserna tog fyra år, och kostade omkring 600 miljoner kronor.

Redan i januari 1967 är förberedelserna i full gång. ”Det gäller oss alla” lyder en rubrik i MN. Det är ”Färingsö S.L.S.” som anordnar studiecirkeln ”Inför dagen H” och texten lyder: ”Inför dagen H måste alla, från de yngsta till de äldsta, skärpa sig och öva upp sina trafikkunskaper. Inte minst fotgängare som kommer oskyddade i farozonen.” Man har ordnat ”goda handledare och expertbesök i cirklarna”. Kursavgiften för det hela är 15 kronor inklusive material.

Några som nog inte bryr sig om vänster- eller högertrafik är kungens kor på Drottningholm. De verkar vara välmående med tanke på att de producerar ”den bästa och fetaste mjölken” i hela Stockholms län.

”Kungsladugården toppar prydligt hushållningssällskapets statistik över fjolårets avkastningsresultat vilket bör glädja majestätet, som ofta i egen hög person gör inspektionsrond i ladugården för att kontrollera att Alvina, Erika, Sylvia och de övriga 42 rödbrokiga kossorna trivs och har det bra. Det kungliga hushållet på Drottningholm konsumerar dagligen tiotalet liter mjölk, som specialsepareras och håller något högre fetthalt än den tetramjölk vi vanliga undersåtar kan köpa i butikerna”, skriver MN. 

Vad är det då som gör att dessa kungliga kor producerar extra fin mjölk? Svaret har ladugårdsförman Anders Karlsson. Han ger varje ko individuell behandling.

”Rynkar en ko på nosen åt oljekaksblandningen får hon istället mera korn- och havrekross. Personalens uppträdande mot kossorna avspeglas också i mjölkproduktionen. Man ska vara snäll mot korna, då blir de harmoniska och mjölken rinner till rikligare. Lustigt nog blir den fetare också”, berättar Anders Karlsson.

Tio liter om dagen av den extra fina mjölken levereras alltså till kungafamiljen. ”Måhända finner enstaka medborgare detta förhållande djupt odemokratiskt. men majestätet dricker som bekant uteslutande mjölk och vatten, så nog kan vi väl unna honom de bästa kvaliteterna av dessa råvaror”, kommenterar MN.

EWA LINNROS

Läs också