Dagmammorna försvinner

Dagmammorna försvinner

En gång i tiden var dagmammor eller familjedaghem, en av de vanligaste barnomsorgsformerna, men idag finns bara två stycken kvar i hela Ekerö kommun. Trots att många föräldrar föredrar att deras barn får barnomsorg i hemmiljö, är det svårt för familjedaghemmen att marknadsföra sig och få barn till sina verksamheter.

Att ”dagmamman” håller på att bli ett allt ovanligare yrke rapporteras från många platser runt om i landet. Denna trend märks även på Mälaröarna där det idag bara finns två verksamheter kvar inom det som numera kallas ”pedagogisk omsorg”. Den ena finns på Färingsö och den andra driver Carina Bergstrand i sitt hem i Nyckelby, där hon för närvarande har en barngrupp på sex barn.

Annons

– Ett av problemen är att man har bytt namn på vår verksamhet, så att ingen längre vet vad som menas. På kommunens hemsida står vi som pedagogisk omsorg och det säger inte mycket om det vi gör. Många vet inte heller att vi gör samma saker som en förskola när det kommer till själva verksamheten och att vi har samma tillgång till försäkringar och resursteam till exempel, säger hon och berättar att hon under de senaste åren blivit av med sina två sista kollegor i närområdet.

Historiskt sett har familjedaghemmen, som är ett annat namn, ofta arbetat tillsammans med kollegor för att täcka upp för varandra om någon blir sjuk, dela erfarenheter och kunna träffas för att göra saker tillsammans med sina barngrupper. Men i takt med att verksamheter läggs ner, blir arbetet mer och mer ensamt och Carina Bergstrand konstaterar att hon nu måste klara sig på egen hand.

– Som tur är har jag sluppit bli sjuk sedan jag blev ensam, men händer det hjälps föräldrarna själva åt med att ta hand om barnen.

Att nå ut med att hon finns är en stor svårighet menar Carina Bergstrand, som provat både att annonsera och att informera på BVC. Hon skulle gärna vilja har mer stöttning av kommunen, både med att sprida informationen om att hon finns och att verka för att fler väljer att starta familjedaghem. För hon vet att bara hon når ut, är det många som vill ha sina barn i familjedaghem.

– Mitt senaste tillskott i barngruppen kommer från Stenhamra och det är fler som kontaktat mig både därifrån och från centrala Ekerö, men tyckt att det varit för långt att åka. Dock vet jag att flera kollegor har lagt ner för att de har svårt att få ihop tillräckligt stora barngrupper.

Louise Fröhagen har haft alla sina barn hos Carina Bergstrand och just nu är det den yngste sonen på fyra år som går där.

– Det finns så många fördelar med att ha barnen hos en dagmamma. Bland annat är det en liten trygg grupp med en vuxen som de känner väl. De får också vara i hemmiljö plus att de är ute en stor del av dagarna. För oss har det varit jätteskönt att inte behöva ha barnen i stora barngrupper i förskolan, berättar hon.

Från kommunens sida menar man att inga förutsättningar har förändrats som gjort det svårare för familjedaghemmen att klara sig, utan tror att det svikande underlaget beror på att föräldrarna söker andra former av barnomsorg för sina barn.

– Jag känner inte till den här aspekten att de har svårt att nå ut genom våra kanaler. Den informationen tar vi till oss och ska se över hur man kan göra för att alternativet ska vara lättare att se, säger Johannes Pålsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

LO BÄCKLINDER

Läs också