De planerar energieffektivt och ekonomiskt

De planerar energieffektivt och ekonomiskt

Självförsörjande på energi, revolutionerande teknik och en besparing på 400 miljoner kronor för Ekerö kommun – när Ladza driver Ekerö Arenaprojektet vidare är det storslagna och miljömedvetna tankar som visar riktningen. Från kommunens sida är man positiv, men ser fortfarande många frågetecken.

Enligt beräkningar som Per Hagman, finansiell konsult på Ladza, gjort nyligen, skulle byggandet av Ekerö Arena spara 400 miljoner kronor åt Ekerö kommun och projektet blir verklighet. Det är siffror som han räknat fram genom att titta på investeringar som kommunen budgeterat för under de kommande åren. Bland annat gäller det ”reinvesteringar i idrottsanläggningar” och nya omklädningsrum för Träkvistavallen, som inte skulle behöva genomföras om Ekerö Arena byggs med sin planerade simhall, ishall, bostäder och arenalokal för sport och konserter.

Annons

Från kommunens sida är man positiv till att Ladza satsar stort, men ännu är det långt kvar till beslut eller åtgärder.

– Vi är väldigt glada för att de tar initiativet, men det återstår att se om det samspelar med kommunens utvecklingsplaner och investeringsmöjligheter. När det gäller huruvida Ekerö Arena skulle spara pengar åt kommunen återstår att se. Ingenting är ju gratis och vi har inte sett ännu vad det kommer att kosta oss i till exempel hyror eller vad de är villiga att betala för marken, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Han poängterar också att det är många andra kostnader som kan följa med ett bygge av den dignitet som Ekerö Arena ser ut att bli.

– Det gäller till exempel hur kollektivtrafiken och andra logistiklösningar ska räcka till och hur vägnätet behöver se ut för att fylla behoven. Kommunen har ett bredare uppdrag än att bara se till investerings- och driftsbudgeten.

Även från oppositionens sida är man positiv till Ladzas planer, men pekar även på en hel del oklarheter.

– Vi är glada att någon vågar satsa och chansa på något sådant här, men det finns en hel del frågetecken och utmaningar som behöver redas ut. Bland annat behöver vi fundera över trafiksituationen, vad kommunen skulle ha för tillgång till lokalerna och hur det blir med tillgången till naturområdena runt omkring. Därför är det viktigt att kommunen är en aktiv part i diskussionerna redan på det här stadiet, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

Förutom den ekonomiska aspekten har Ladza nyligen skrivit ett intentionsavtal med två företag i energisparbranschen om att samarbeta kring målet med att göra arenan helt självförsörjande med energi. Bland annat planerar man att lagra överskottsvärme från sommar till vinter, spillvärme och spillkyla tas också tillvara från de olika enheterna och nyutvecklad solcellsteknik som tar lagrar energi från såväl tak och fasader som fönster.

LO BÄCKLINDER

Läs också