De räddar liv och förebygger skada

De räddar liv och förebygger skada

Runt om på Mälaröarna finns en grupp kompetenta personer som bara är ett sms ifrån att rycka ut vid en brand, en bilolycka eller ett hjärtstopp. De påbörjar släckningsarbeten och livräddande insatser och många gånger är det deras förtjänst att ett hus står kvar efter en brand.

– Först och främst har vi det som kallas brandvärnet och som finns på Adelsö, Munsö och i Hilleshög. De har tillgång till brandbil och annan utrustning. Sedan har vi ”civila insatspersoner” som är blåljuspersonal som får larm på sms och åker ut till olycksplatsen, berättar Niclas Renlund, som är anställd på brandstationen på Ekerö, men som också ingår i både brandvärnet.

– Jag har funderat länge på hur man kan använda de resurser som finns på ett bättre sätt. Förr var det så att brandvärnet var tvunget att åka in till stationen först för att hämta brandbilen och då kunde det hända att man åkte igenom en bilolycka på väg dit, för att sedan behöva åka tillbaka samma väg igen, berättar han.

Annons

Han genomdrev en förändring som gjorde att brandvärnspersonalen nu kan välja att åka direkt till olycksplatsen. Likaså har han initierat de civila insatspersonerna som är en helt frivillig och ideell verksamhet som finns i kommunen sedan 2012 och som sedan dess fått efterföljare på många andra orter.

– Det bor många brandmän, poliser och ambulanspersonal på Mälaröarna som är villiga att göra en insats på sin fritid om de kan. Nu har vi knutit till oss ett antal som kallas ut på alla brandlarm, bilolyckor och hjärtstopp. Med sig i bilen har de brandsläckare och sjukvårdsväska.

För ett par veckor sedan uppstod en brand i ett radhus i Stenhamra och genom en snabb insats, som följdes av ett hårt släcknings- och begränsningsarbete, lyckades man rädda resten av huslängan.

– Först på plats var en insatsperson och en av kommunens väktare som kunde tömma en pulversläckare och skicka in en släckgranat, vilket gjorde att man tjänade in tid tills brandförsvaret var på plats.

Niclas visar statistik för 2016 års insatser där man kan se att genom att brandvärn och andra insatspersoner kallats ut till olycksplatser, har man kunnat minska framkörningstiderna med 15 minuter i väldigt många fall.

– Det finns jättemånga exempel på att det har gått bra tack vare de här snabba insatserna. Det kan man bland annat se genom att husen oftast står kvar efter en brand.

LO BÄCKLINDER

Läs också