De vill förverkliga dina idéer

De vill förverkliga dina idéer

Speedating för pensionärer, en rockonsert eller en tävlingsplattform för e-sport – ingen idé är för stor eller för liten för att presenteras för Amalia Sjindjapkin och Amanda Sjöberg på den kommunala verksamheten Idélabbet. I deras jobb som idécoacher ingår att hjälpa mälaröborna att förverkliga sina visioner.

– Det började med Öar utan gränser, som var ett samarbetsprojekt som startade 2015 när andelen nyanlända som anvisades till Ekerö kommun ökade. Vi har lärt oss väldigt mycket av det och sett vilket stort engagemang det finns i kommunen och vilken stor potential det finns i att hitta samverkansformer för föreningar, enskilda personer och kommunen, berättar Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare.

Genom fokusgrupper och workshops med kommunmedborgare i olika åldrar samt föreningsrepresentanter, fångades önskemål upp om  att kommunen skulle bli bättre på att fånga upp och möjliggöra för medborgares engagemang. Så småningom växte tanken om ett idélabb fram och för ungefär ett halvår sedan anställdes Amalia Sjindjapkin och Amanda Sjöberg som påbörjade arbetet med att utforma hur verksamheten skulle fungera. Nu är de på plats i nya lokaler en trappa ner från Mälarö torg i Ekerö centrum. Hit kan man komma med allsköns idéer som kommer samhället eller medborgarna till gagn.

– Tanken är att vi ska möjliggöra för det stora engagemanget som finns här på Mälaröarna, men att initiativen ska komma från medborgarna själva. Man behöver inte ha en jättetydlig idé för att kontakta oss, utan det räcker med en tanke och sedan kan vi hjälpa till med att utveckla och koppla ihop med rätt aktörer, förklarar Amalia Sjindjapkin.

– Vi vill verkligen poängtera att ingen idé är för stor eller för liten, fyller Amanda Sjöberg i och berättar att de redan har varit behjälpliga i flera projekt, bland annat med att hjälpa en teatergrupp att söka föreningsbidrag.

Lokalerna i Ekerö centrum har inretts för att vara föränderliga, kreativa och skapa utrymme för möten. Här finns några datorutrustade arbetsplatser som kan användas av dem som driver projekt, en tänkarhörna och gott om plats för kravlösa möten.

Idécoacherna kan hjälpa till med att knyta kontakter mellan privatpersoner och föreningar, tipsa om hur man kan söka bidrag för att förverkliga sina idéer och rent allmänt agera som bollplank. En liknande funktion fanns på Fabriken tidigare, men nu har uppdraget breddats för att inte bara gälla unga, utan alla mälaröbor oavsett ålder.

– Vi lanserar också en egen onlineplattform i dagarna. Där kan man hitta mycket information om hur man söker fondmedel, metoder för att driva sina projekt och det kommer även att finnas en evenemangskarta så småningom, där alla möjliga aktiviteter som finns runt om på Mälaröarna kommer att finnas med, berättar Amanda Sjöberg.

LO BÄCKLINDER

Läs också