Demokratidebatt på fullmäktige

Demokratidebatt på fullmäktige

På kommunfullmäktiges möte presenterades bland annat kommunens årsredovisning. Det som fick det att hetta till lite extra, rörde en demokratifråga.

Ekerö kommun har för år 2017 ett positivt resultat om 20,7 miljoner kronor vilket är 3,8 miljoner kronor utöver årets budget.

– Jag är både stolt  och glad över att få stå här igen och redovisa ett utmärkt resultat. Jag vill också passa på att tacka mina kollegor i Ekeröalliansen för ett fruktbart och positivt samarbete som har lett fram till att vi kan redovisa positivt resultat de senaste 13 åren, sa Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Annons

Fredrik Sirberg (S), tillförordnat oppositionsråd, kommenterade:

– 13 år av plusresultat, det är också bra. Men om man nu går med stora plus i 13 år, hur har man hanterat kommunen då? Är det meningen att vi ska gå med stora överskott när det inte överallt är fullgott i vår kommun? frågade sig Fredrik Sirberg.

Mötet blev långt och flera ledamöter hade hunnit gå hem då Öpartiets motion om ett ”reellt medborgarinflytande i Ekerö kommun” kom upp. Den handlade bland annat om att ”e-förslag” införs med möjlighet att lämna synpunkter och skapa en medborgardialog i kommunen och att det skapas mobila appar för att även få med de ungas röst i politiken.

Annons

Öpartiet fick med sig Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Adam Reuterskiöld ajournerade mötet för överläggning och yrkade sedan avslag på motionen.

– Vi är inte emot att utveckla en demokrati, det skulle vara främmande för oss eftersom vi jobbar i demokratins namn. Frågan är hur vi bäst gör det. Det kanske inte är så bra om vi inför system som ökar kostnaderna för de centrala organisationerna. Det är också väldigt viktigt att se till att någon tar ansvar för helheten och för de obekväma besluten. Det är sällan ett medborgarförslag handlar om att till exempel en skola ska läggas ned, men det kanske vi behöver göra. Det är inte så enkelt och det är därför vi yrkar avslag på motionen, sa Adam Reuterskiöld.

Desirée Björk replikerade:

– Det är sorgligt att man från Ekeröalliansens sida begär ajournering utifrån att man vet att det är ledamöter som har lämnat lokalen, för att kolla av att man verkligen kan yrka ett avslag istället för att kanske få ett nederlag i en återremiss. Sedan tycker jag att Ekeröalliansen ska ta sitt förnuft till fånga och rätta sig efter det ordspråk de ofta har, ”vi kan göra allt bättre”. Visa det nu, sa Desirée Björk med styrka i rösten, något som fick Adam Reuterskiöld att kontra:

– Timmen är tydligen väldigt sen när man tar fram sådana brösttoner som jag hör från oppositionen. Jag emotsäger mig det mycket starkt. Det här kallas demokrati, ett system som vi alla arbetar efter här. Vi behöver inte ha en påminnelse om det ena är rätt eller fel, sa Adam Reuterskiöld.

Det blev votering och motionen avslogs med 19 röster, mot 14 röster som önskade motsatsen.

Ytterligare en motion, Miljöpartiets, handlade om demokrati och ökad  delaktighet, bland annat genom  öppna nämndmöten. Fredrik Sirberg (S), nämnde andra kommuner där man har en tidig dialog med medborgarna i exempelvis planfrågor.

– Det ger resultat, det blir färre överklaganden, processen går fortare och man slipper medborgare som står utanför fullmäktigesalen och inte riktigt vet vad en fråga handlar om. Jag tror att det är bra att vi skapar tidiga dialoger för att få en förståelse i ett väldigt tidigt skede av processen, sa Fredrik Sirberg.

Motionen avslogs med reservation från Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Öpartiet och Liberalerna.

EWA LINNROS

Läs också