”Det är nästan aldrig tyst här”

”Det är nästan aldrig tyst här”

För de boende i området kring byggnationerna vid Wrangelsväg är det numera nästan aldrig tyst. Bygget av de nya husen pågår helg som vardag och sent in på kvällen.

– Igår körde de fortfarande med grävskopa när klockan var 22 på kvällen. Det är nästan aldrig tyst här, berättar en boende.

Annons

Utöver nybyggnationerna pågår också parallellt stambyten i de gamla husen och nytt tak läggs också på dessa. Det är med andra ord tre olika aktörer som är i gång. På gräsmattor och allmänna platser ligger verktyg och annan bråte.

– Alla skyller på varandra, det är ingen som tar på sig ansvaret. Vi har också cement i våra rabatter och vägarna är leriga efter alla maskiner som kör runt. Det är kaos helt enkelt, berättar en boende som också nämner att man kontaktat Ekerö bostäder utan någon större respons.

Borde inte hyresgästerna kompenseras med en hyresreduktion under byggtiden?

– Nyproduktionen görs för att vi behöver kunna erbjuda fler bostäder till vår bostadskö. Tidpunkten för projektet är styrd av detaljplanen, markavtal och upphandling av entreprenad då första spadtaget görs som regel så snart alla nödvändiga pusselbitar är på plats både av ekonomiska skäl och för att projektet är prioriterat. Stamrenoveringen och takbytet ses som sedvanligt underhåll av fastigheten och enligt hyreslagen finns inte någon skyldighet att kompensera med sänkt hyra generellt för de störningar som underhållet medför. Varje hyresgäst får däremot nedsättning av hyran men i bostadens nyttjande enligt praxis, förklarar Timo Siikaluoma, VD för Ekerö bostäder.

Han lyfter fram fördelen med att underhållsarbeten kan genomföras parallellt.

– Vi har haft dialog med och vi informerar Hyresgästföreningen som har representanter från området. Sedan har vi en särskild byggledare i området som tar hand om hyresgästernas frågor och svarar för samordning med entreprenörer och hantverkare. Detta  sammantaget är ett mycket omfattande och komplicerat projekt och vi får vara tacksamma för att allt kan genomföras samtidigt för att förkorta störningarna avsevärt i tid,säger Timo Siikaluoma och tillägger: Dessutom tycker jag själv att projekten flyter på bra och att vår personal, konsulter och entreprenörerna gör sitt bästa och i det stora hela ett mycket bra jobb, säger Timo Siikaluoma.

EWA LINNROS

Läs också