”Drömbilder” på slottet

”Drömbilder” på slottet

I Ekebyhovs slottsgalleri visas utställningen ”Drömbilder” till och med den 14 oktober. Det är konstnärerna Karin Gissberg och Svante Trottestam som står bakom verken.

I Karin Gissbergs konstnärskap började ta form under utbildningstiden på olika konstskolor under åren 1994 till 2004.

– Men allra mest hände nog efter min examen på Kunstakademiet i Trondheim. Jag fick ett annat lugn som hjälpte mig att landa och mogna i mitt uttryck, berättar Karin Gissberg.

– Naturen är min outtömliga och allra största inspirationskälla, men även musiken är mycket närvarande när jag komponerar mina bilder. Linjer, ytor och färger, alla har de för mig ljud eller rytmer på ett slags energinivå.

Annons

Utställningen på slottet går under namnet ”Drömbilder”.

– Ofta befinner sig mina målningar i det lite drömska gränslandet mellan det föreställande och det abstrakta. Där det antydda och det outtalade möts ryms en frihet till tolkning. Jag vill att bilden ska kunna leva vidare och skapa nya berättelser i betraktarens öga, säger Karin Gissberg.

Hon ställer ut tillsammans med Svante Trottestam, som också delar ateljé med Karin.

Svante Trottestam började måla i början på 90-talet under första året på gymnasiet.

– Jag startade i olja och har, trots vissa utflykter i andra medier, fortsatt med det, även om själva stilen givetvis har förändrats åtskilligt under årens lopp. Ljus eller skugglekar av olika slag är vad jag numera koncentrerar mig på. Följaktligen är det främst platser där sådant kan falla som inspirerar mig, till exempel husfasader, väggarna i en interiör, öppna fält som fångar upp molnskuggor. Men många av dessa ”skuggfallsscenerier” uppfinner jag själv i huvudet, fantasin har rätt stort spelrum, säger Svante Trottestam.

– Karins och mitt måleri skiljer sig åt en hel del, men i vår gemensamma titel ”Drömbilder” har vi tagit fasta på vad som förenar, nämligen att vi båda utgår ifrån verkligheten men knappast gestaltar den på ett realistiskt vis. Mina bilder har ofta detaljer eller bara färger, som bryter all slags verklighetsillusion och kan ge ett drömlikt intryck. Karins bilder är betydligt mer abstraherade än mina, och kanske än mer drömlika.

EWA LINNROS

Läs också