Ekerö backar i ranking

Ekerö backar i ranking

Ekerö backar 13 placeringar när Svenskt näringsliv rankar företagsklimatet i Sveriges kommuner. Kommunen återfinns i år på plats 99.

– Den tydligaste signalen till kommunen inför den kommande mandatperioden är att företagen vill att servicen till företagen ska förbättras. På den faktorn rankas Ekerö fortfarande låg, i år plats 251. Även infrastrukturen upplevs som ett stort bekymmer, säger Annika Bröms, regionchef på Svenskt näringsliv.

Kommunens ranking i Svenskt näringslivs lista har gått mycket upp och ner under de senaste åren och som bäst har kommunen legat på plats 52 (2012) och som sämst på plats 212 (2009). Årets ranking på plats 99 är en nedgång med 13 placeringar och medelbetyget ligger på 3,28 av 5 möjliga.

Rankingen baseras till två tredjedelar på enkätsvar från företagare och den sista tredjedelen består av statistik som gäller strukturella förutsättningar för företagande.

Annons

Några av de områden där kommunen rankas lågt är ”skolans attityd till företagande”, ”tjänstemännens attityder till företagande”, ”tele- och it-nät”, ”tillämpning av lagar och regler” samt ”service till företag”.

– Vi tar till oss resultaten och tittar på inom vilka områden vi rankas sämst och vad vi kan göra för att förbättra våra resultat. Bland annat ser vi att vi behöver förbättra skolans och kommunalpolitikernas inställning till företagande, säger kommunens näringslivschef Stefan Pellén.

Han pekar dock på att svarsfrekvensen på 159 svar, vilket är 46 procent av de som fått enkäten och bara en bråkdel av de nära 4 000 registrerade företagen i kommunen, är förhållandevis låg.

– Undersökningen speglar inte heller den upplevelse som jag får när jag möter näringslivet i kommunen. Jag hör ingen som klagar eller skäller, utan ser att vi har företagare som pratar med varandra och träffas i många olika sammanhang, säger han.

Monica Svensson, ordförande för Företagarna Ekerö har också tittat närmare på resultaten.

– Det är oroväckande att Ekerö tappat 13 placeringar i rankingen. Men man ser också tydligt att de frågor kommunen arbetar med ger resultat. Tidigare har de fått kritik för hur vi företagare blir bemötta och också för otillräcklig utbyggnad av fibernätet i kommunen. Båda frågorna har kommunen arbetat med och får också här ett bättre betyg, säger hon och fortsätter:

– Nu gäller det att fortsätta arbetet för ett ännu bättre företagarklimat särskilt för oss småföretagare som står för 33 procent av de totala skatteintäkterna i kommunen.
För elfte året i rad behåller Solna kommun sin förstaplats i rankingen, tätt följd av Vellinge och Höganäs. På sista plats placerar sig Pajala.

LO BÄCKLINDER

Läs också