Ekerö bostäder satsar på solceller

Ekerö bostäder satsar på solceller

Ekerö bostäders samtliga nybyggnationer kan förses med solceller framöver. Bolagsstyrelsen beslutade den 22 mars att utreda möjligheten att upprätta solceller på samtliga nybyggnationer och rotprojekt samt att införa laddstolpar för laddhybrider och elbilar till bolagets hyresgäster.

– Under de senaste åren har samhället investerat allt mer i förnyelsebar energi och kostnaderna för alternativa energiformer har förändrats. I kombinationen med att energiutvinningen från solceller blivit effektivare och investeringsstödet, som kan täcka upp till 30 procent av investeringskostnaderna för solceller, införts, har detta blivit ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart alternativ. Vi har tidigare upprättat solceller för uppvärmning på delar av vårt bestånd men ser nu en möjlighet att intensifiera vårt miljöarbete genom att upprätta solceller på alla nybyggnationer och rotprojekt, säger Ingemar Hertz (M), ordförande i styrelsen för Ekerö bostäder.

Annons

Bolaget ska även se över möjligheten att införa laddstolpar för sina hyresgäster.

– Vi vill underlätta för våra hyresgäster att göra klimatsmarta val och har därför föreslagit en utredning för hur kostnaderna och de tekniska förutsättningarna ser ut för att införa laddstolpar för laddhybrider och elbilar i bolagets fastighetsbestånd, säger Ingemar Hertz.

Läs också