Ekerö bostäders VD slutar

Ekerö bostäders VD slutar

Ekerö bostäders verkställande direktör Timo Siikaluoma slutar sin tjänst. Orsaken som anges är att olika uppfattningar om bolagets utveckling.

Timo Siikaluoma rekryterades 2017 till tjänsten som Ekerö bostäders verkställande direktör. Den 12 februari meddelades att styrelsen i Ekerö bostäder påbörjar rekrytering av ny vd.

– Det är riktigt att vår vd slutar men detta är vi i styrelsen och han överens om, då vi har haft olika uppfattningar om bolagets utveckling. Ekerö bostäder har ett omfattande utvecklingsarbete som ställer stora krav på bolagets ledning och det är då viktigt att vi går i takt, kommenterar Ingemar Hertz, styrelseordförande i Ekerö bostäder.

Annons

Timo Siikaluoma kommenterar:

– Ekerö bostäder går in i en expansiv och spännande fas framöver med nyproduktion och reinvesteringar i befintliga bestånd. Jag har haft förmånen att vara med och arbeta fram en planering för cirka 500 nya bostäder varav cirka 300 är under pågående planprocesser. Jag hade gärna velat vara med till genomförandet. Men i vissa frågor om företagets inriktning och organisering har jag inte vunnit lika uppfattning med styrelsens företrädare. När uppfattningar går isär, är det styrelsens uppfattning som gäller, varför beslutet är att gå skilda vägar. Jag tackar styrelsen för uppdraget jag har haft och önskar företaget framgång i fortsättningen och medarbetare all lycka på företaget och privat.

Det har hunnit passera många personer på posten för bolaget. Ingemar Garneland efterträddes av tillförordnad vd Stefan Lundström i januari 2013.  Därefter tillträdde Mats Viker 2014 och han slutade sista januari 2017. Han efterträddes av Anders Ranefall som slutade redan sista augusti 2017. Under hösten 2017 rekryterades Timo Siikaluoma.

– Vi har haft otur på posten men det finns naturliga förklaringar. Vår tidigare vd Mats Viker fick ett fint erbjudande från Stockholms stad om att ta hand om Tele 2 arenan och Globen. Därefter blev vår dåvarande ekonomichef tillförordnad verkställande direktör och han gick därefter till samma bolag som Mats Viker som ekonomichef, förklarar Ingemar Hertz och tillägger:

– Vi kommer nu att upphandla rekryterare och lägga mycket kraft att få en lösning på vd-posten som är långsiktigt hållbar.

Ekerö bostäder var från början en stiftelse, men 1995 ombildades stiftelsen till aktiebolag. Då kommunfullmäktige beslutade i november 1995 att ombilda stiftelsen för Ekerö bostäder till aktiebolag, var avsikten med detta ”att ge företaget en form som gör det lättare att anpassa verksamheten till förändringar i omvärlden”. Liksom stiftelsen, beslutades att aktiebolaget skulle vara helt kommunalägt och tillhandahålla hyresbostäder i kommunen.

Annons

Bolaget har under de senaste åren planerat för en kraftig utbyggnad av hyreslägenheter inom kommunen. Bland annat planeras för nya hyreslägenheter på Adelsö, Stenhamra centrum och Svartsjö. Vidare har bolaget påbörjat en planprocess för nybyggnation på Ekuddsvägen i centrala Ekerö. Förutom nybyggnation planerar företaget för en omfattande fortsatt upprustning av det befintliga lägenhetsbeståndet.

I dagsläget har Ekerö bostäder 903 hyreslägenheter och radhus som främst finns runt Ekerö tätort men även i Stenhamra, Drottningholm och på Adelsö. Visionen är att bolaget år 2020 äger och förvaltar 1 100 lägenheter.

EWA LINNROS

Läs också