Ekerö IK utsatt för brott

Ekerö IK utsatt för brott

Ekerö IK har utsatts för brott i form av förskingring av pengar. Nu pågår en polisiär utredning. Det är en ekonomisk smäll som är kännbar, men detta kommer inte att påverka föreningens verksamhet.

– Vad vi har sett rör det sig om mycket pengar, men vi vet ännu inte hur mycket. Men det är så pass mycket att vi har agerat väldigt kraftfullt med hjälp av polisen samt att vi har tillsatt personal hos oss för att säkerställa att den fortsatta verksamheten ska kunna fungera som den ska, säger Nicklas Lindersson, ordförande i Ekerö IK.

Det hela uppdagades i samband med föreningens bokslutsarbete i januari.

– En dator försvann och polisanmäldes som försvunnen. Det kombinerat med att viktig post har försvunnit, gjorde att vi fattade misstankar om att det var någonting som inte stämde, berättar Nicklas Lindersson.

Annons

Styrelsen i Ekerö IK beslutade därefter att anlita en extern redovisningsbyrå. Då identifierades flera suspekta transaktioner i små portioner. Vad man vet är att det har pågått under 2018 och att dessa transaktioner inte förekommit i tidigare bokslut. (Bokslut för 2018 är ännu inte klart.) Att transaktionerna inte uppdagats av den interna revisionen beror på att transaktionerna inte har bokförts. Nu pågår en förundersökning. Det finns en skäligen misstänkt person men mer kan man inte säga i dagsläget, då detta ligger under förundersökningssekretess. Men vederbörande arbetar inte inom Ekerö IK idag. Den försvunna datorn är nu återfunnen.

– Kommunen har ställt upp genom att prioritera vårt aktivitetsstöd för att säkerställa att vi inte ska hamna i likviditetskris. Vi har också haft fonderade medel vilket gör att vi klarar en sådan här ekonomisk smäll, för den är kännbar. Men den påverkar inte verksamheten, säger Nicklas Lindersson.

Som idrottsföreningen är ambitionen att inte ha ett ekonomiskt överskott. Men om ett överskott uppstår, fonderar man de medlen för framtida kriser, investeringar och om det är något som går utanför sådant man har möjlighet att få stöd för till exempel.

Annons

Det som är allra viktigast just nu är tryggheten poängterar Nicklas Lindersson.

– Det är oerhört viktigt att våra medlemmar känner att vi har kontroll på situationen. Verksamheten fortsätter precis som vanligt och vi har också förbättrat alla ekonomirutiner och säkrat upp dem ännu mer, säger Nicklas Lindersson och fortsätter:

– Polisutredningen får nu ha sin gilla gång. Jag vet att de agerar skyndsamt i fallet, de förstår att det är barn och ungdomar som har blivit drabbade av det här. Nu gör vi allt för att säkerställa att de inte blir direkt drabbade. Men vi har blivit utsatta för ett brott och att skydda sig för personer som medvetet försöker lura andra på ett väldigt utstuderat sätt, det är svårt, framförallt i en ideell förening. Vi har 660 personer som ställer upp ideellt.

Man utreder nu förskingring alternativt trolöshet mot huvudman. Vid denna tidnings tryck har ännu ingen delgivits misstanke.

Bilden:

Nicklas Lindersson, ordförande i Ekerö IK har ägnat all sin tid de senaste veckorna för att tillsammans med flera andra inom föreningen, reda ut situationen och säkerställa verksamheten. Här tillsammans med Rickard Markusson, kanslichef på föreningens kansli. 

EWA LINNROS

http://www.ekeroik.se/start/?ID=170266

Läs också