Ekeröalliansens budget antogs

Ekeröalliansens budget antogs

Två budgetförslag, Ekeröalliansens och Mälarökoallitonens, lades fram vid årets budgetförhandlingar. Ekeröalliansens röstades igenom med stöd av SD.

Den 22 november sammanträdde kommunfullmäktige där Ekeröalliansens budget röstades fram. Det blev ingen större debatt kring investeringsbudgeten, inga voteringar och SD yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, det vill säga Ekeröalliansens.

Annons

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, kommenterade Mälarökoallitionens budget.

– Ekeröalliansen har på ett ansvarsfullt och långsiktigt vis lagt en budget som går ihop. Däremot har vi inte sett hur vänsteroppositionen får ihop sin budget, den är helt baserad på luft, sa Adam Reuterskiöld och relaterade till bidrag ”som inte finns idag” från staten och landstinget.

  Vår budget bygger inte på luft, den bygger på ett långsiktigt ansvar. Vi vet att vår budget går ihop. Vi är också övertygade om att vi som kommun har en förmåga och en viss tyngd när vi kräver att få ersättning för arbete som vi utför, vilket vi har gjort sedan 2013 utan att få betalt. Det har ni tyst accepterat och jag är helt övertygad att vi kan ställa det kravet gentemot landstinget, sa Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

Det handlar om pengar från landstinget för vård som har givits på delegation för arbete som andra kommuner har fått ersättning för och som Ekerö kommun har rätt till.

Adam Reuterskiöld kommenterade:

– Det är inte ett ansvarsfullt sätt att bedriva en ekonomisk politik genom att säga att vi kommer att få ett par tio miljoner kronor från landstinget, bara vi förhandlar. Det är inte seriöst.

– Jag tycker inte att det är seriöst att säga att vi som kommun inte ska kräva ersättning för ett arbete vi utför. Dessutom bygger inte vår budget på dessa pengar, den bygger på en omfördelning och på att vi tar ett långsiktigt ansvar, till exempel genom att upphandlingar inte ska gå över budget med 100 procent, svarade Hanna Svensson och Adam Reuterskiöld replikerade:

– Du har rätt, den bygger inte bara på luftpengar från landstinget, det finns också oförklarliga besparingar och att man använder resurser till tre olika saker samtidigt.

– Vi har inga besparingar i vår budget, vi har satsningar på framtiden. Vi tror exempelvis inte att ett badhus behöver kosta 250 miljoner kronor utan betydligt mindre, om vi bygger det invånarna faktiskt vill ha, det vill säga en simhall som är en lite enklare variant än det ni verkar budgetera för. Jag tycker inte heller att det är särskilt visionärt att lägga hundratals miljoner kronor på att bygga en ny skola, på grund av eftersatt underhåll på Ekebyhovskolan som då behöver rivas, svarade Hanna Svensson.

Mälarökoalitionen ser ett behov av ett nytt långsiktigt hållbart synsätt på samhällsbyggnadsfrågor och föreslog därför en mer omfattande samhällsbyggnadsnämnd som ska ersätta tekniska nämnden. Den nya nämnden ska ha helhetsansvaret och större rådighet i det långsiktiga samhällsbygget.

– Idag blandas ofta politiken in i byggnadsnämndens och miljönämndens arbete. Vi anser därför att det här bör bli en myndighetsnämnd som tar hand om dessa frågor, utan politisk klåfingrighet, sa Carl Ståhle (MP).

Kjell-Erik Börjesson (C), svarade kort och koncist:

– Vi har prövat en gemensam myndighetsnämnd tidigare och det var inget bra.

De olika nämndernas taxor debatterades och när det var dags för byggnadsnämnden, överraskade Fredrik Sirberg (S).

– Det vi ser i Ekeröalliansens budget är att man faktiskt har tillgodosett en del av det byggnadsnämnden yrkat på i sitt budgetbeslut, det tackar jag för. Sedan vill jag tacka kontoret och personalen, men jag vill också tacka moderater, centerpartister och kristdemokrater för ett gott samarbete och även Mälarökoallitionens ledamöter. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag för Mälarökoallitionens räkning, sa Fredrik Sirberg. En liten tystnad, efterföljt av skratt infann sig och fullmäktiges ordförande Peter Carpelan (M), kommenterade:

– Fredrik, du får inte chocka dina medmänniskor.

Under det nästan nio timmar långa mötet, avhandlades mycket mer än detta ovan. Om man önskar höra hela budgetfullmäktige, kan man beställa ljudfilerna via kommunens hemsida. 

Mer om budgetsatsningarna i nästa nummer.

EWA LINNROS

Läs också