Enbostadhus säljs som parhus

Enbostadhus säljs som parhus

Byggherren ger sin förklaring till hanteringen av projektet

Kommunen har givit en byggherre bygglov för fyra enbostadshus, vart och ett inrymmer två identiska lägenheter. Bygglovet överklagades till länsstyrelsen, då sakägare ansåg att det liknade mer parhus än enbostadshus. Överklagan avvisades och nu ligger säljannons ute för parhus med åtta lägenheter.

De som överklagat har upprörts över att det nu klart och tydligt inte rör sig om enbostadshus som kommunen givit bygglov till. Hur reagerar då kommunen?

– Jag blev lite förvånad, men det är en väldigt trevlig gestaltning, kommenterar Tommie Eriksson, stadsbyggnadskontorets chef. Byggnadsnämndens ordförande Arnulf Langlet (M), understryker att byggherren måste komma in med en ändringsanmälan för två hushåll.

ANNONS

– Kommer det in en ny anmälan om ändring, får vi titta på om vi anser att det ryms inom detaljplanen eller annan lagstiftning, säger han.

Vad säger då byggherren som är bostadsrättsföreningen ”Utsikten Solsidan Gällstaö”?

– Vi anpassar oss efter de regler och lagar som finns. Vi har styckat två enorma tomter till fyra stycken. På dessa bygger vi inte större, högre eller mer skrymmande än vad detaljplanen föreskriver. Detaljplanen tillåter generationsboende, det vill säga två hushåll i olika storlekar. Attefallsreglerna säger också att man får dela ett hus i två lika stora hushåll, förklarar Lasse Nordell, styrelseledamot i bostadsrättsföreningen.

Men varför sökte ni inte bygglov för parhus redan från början?

– Man kan inte tillämpa Attefallsreglerna förrän huset står på plats. När det väl gör det, då kan man skicka in en ändringsanmälan och det här är mycket vanligt förekommande i Sverige idag. Attefallsreglerna är en del av Plan- och bygglagen, säger Lasse Nordell och tillägger:

– Vi vill inte ge grannarna något obehag, men vi måste få tillämpa de lagar och regler som finns. Det här är inte längre ett sommarstugeområde, det är ett villaområde. I närheten av våra tomter har det byggts enorma lyxhus. Hade det varit en enskild person som köpt en av våra tomter, är jag övertygad att det hus som skulle byggas då skulle vara mycket högre, större och närmare vägen än det hus vi kommer att bygga på den tomten. Grannarna bakom får också sannolikt en bättre utsikt än tidigare eftersom det nya huset kommer att vara lägre än den sommarstuga som låg där tidigare och att all skymmande vegetation tagits bort. Jag tror att när vi är klara, kommer grannarna att se hur fint det här blir och att det faktiskt höjer värdet på deras hus.

När det gäller bygglovet för enbostadshus som givits, förklarar Tommie Eriksson:

– Vi har tittat på hur andra kommuner har resonerat i liknande fall, vad Boverket säger och det är också samma resonemang som länsstyrelsen har i detta fall. Men vi skulle vara jättetacksamma om det kommer rättsfall som vägleder oss hur praxis ser ut, för det här är en ny lagstiftning som kommit till för att man vill skapa möjligheter till ökat bostadsbyggande.

Länsstyrelsens beslut kommer att överklagas av sakägare till Mark- och miljödomstolen.

Men om byggnationerna går igenom och det blir åtta hushåll, vem ska bekosta eventuell utbyggnad av VA, vägnät och el?

– Det vanliga är att man skriver ett exploateringsavtal där kostnaderna fördelas mellan exploatören och kommunen, säger Tommie Eriksson.

EWA LINNROS

Läs också