Ett körfält stängs från 1 maj

Ett körfält stängs från 1 maj

Effekterna av arbetena med breddningen av Ekerövägen och det fortsatta arbetet med förbifarten, kommer att märkas mer och mer. Många kommunivånare oroar sig nu för trafikkaos.

I och med att Ekerövägen ska breddas, kommer ett körfält på vissa sträckor mellan Kanton och Nockeby, att stängas av. Detta då det inte finns möjlighet att ta mark i anspråk för tillfälliga vägar på vissa partier. Trafikverket har därför fått tillåtelse att dra in kollektivkörfältet under två års tid, från den 1 maj 2019.

– Vi har insett att kollektivtrafiken måste dela körfält med övrig trafik förbi Drottningholm, om projektet ska vara genomförbart. Entreprenören kommer att behöva ett av de tre körfälten som arbetsyta och då finns det tyvärr inte utrymme för ett eget kollektivkörfält, kommenterar Tomas Flyckt, projektledare på Trafikverket.

Annons

På delar av sträckan går det däremot att bygga omledningsvägar, där kommer tre körfält att hållas öppna. Genom dessa områden sänks hastigheten och körfältens bredd kommer att minska.

Från kommunens sida är man inte nöjd och man är beredd att gå in med egna åtgärder för att minska påverkan på medborgarnas vardag de kommande åren.

– Jag har sedan förra mandatperioden suttit i styrgruppen för förbifartsprojektet och förvånats över att fler myndigheter och verk inte verkar ta ett övergripande samhällsansvar. Det är därför som Ekerö kommun redan från början av projektet, har ställt som krav att det ska vara full framkomlighet på Ekerövägen då det inte finns några andra vägar. Trots detta har det framkommit problem med utrymmet runt världsarvet och över broarna och man har därför fått backa på löftet om full framkomligheten. Man har lovat att det kommer ordna sig ändå, men jag har redan från början påpekat att detta kommer att leda till stora problem. Jag har dessutom under de två senaste åren, i protokollförda möten i styrgruppen för förbifartsprojetket, ställt krav på åtgärder som skall underlätta situationen. Det har framför allt varit infartsparkeringar, fler bussar, fler båtlinjer och fler avgångar samt busstrafik på färjan, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Annons

Från Trafikverkets sida arbetar man aktivt med frågan om framkomligheten under byggtiden för såväl fordonstrafik som fotgängare och cyklister.

– Vi har regelbundna möten med Ekerö kommun, SL och Arriva där vi diskuterar riskscenarier och försöker hitta lösningar, säger Tomas Flyckt.

Adam Reuterskiöld kommenterar:

– Vi ser fram emot den efterlängtade fjärde filen, men Trafikverket måste under processen ha Ekerö kommuns invånare i åtanke. Detta anser jag har brustit och just därför kommer kommunen gå in och själva driva på för egna infartsparkeringar och föra en intensiv egen dialog med SL och Färjerederiet kring fler bussar, fler båtlinjer och buss på färjan.

I övriga delar av projektet pågår upphandling för etappen mellan Tappström och Lindö tunnel samt för den aktuella sträckan (Kanton-Nockeby). I mittdelen har entreprenören påbörjat markarbeten och förberedelser inför byggandet av den tillfälliga rondell som ska byggas på Ekerövägen mellan Tillflykten och Edeby.

Den 21 mars finns det tillfälle att träffa representanter från de två delprojekten och ställa frågor eller titta på Trafikverkets informationsmaterial. Det sker i entrén till Ekerö bibliotek mellan klockan 16 och 19.

Radio tema trafik

23 maj klockan 17-18 har tidningens radioprogram ”God kväll Mälaröarna” trafiktema. Ansvariga från SL, Trafikverket och kommunen kommer till studion.

Skicka in din trafikfråga till de ansvariga till radio@malaroarnasnyheter.se eller till Facebooksidan ”God kväll Mälaröarna”. Programmet sänds i Radio Viking, 101,4.

EWA LINNROS

Läs också