”Farligt och stökigt” säger boende vid bygge

”Farligt och stökigt” säger boende vid bygge

Men efter MN:s intervjuer har förbättringar gjorts i området

Verktyg, flygande bråte, cement i rabatterna och saknat stängsel intill ett djupt schakt, det är några av de saker som de boende vid Wrangels väg lever med under tiden de tre olika byggarbeten som pågår där utförs. Men efter MN:s intervjuer med ansvariga, har förbättringar skett.

Vid Wrangels väg byggs nya lägenhetshus av entreprenören Serneke, på uppdrag av Ekerö bostäder. MN har kontaktats av boende i området som berättar om den ”livsfarliga” arbetsplatsen.

– Det står helt öppet på sina ställen och det saknas stängsel. Det är farligt och stökigt, säger en boende.

– Det står öppna brunnar där barn kan ramla ner och livsfarliga el-ledningar som ligger i dagen, berättar en annan.

Annons

När MN besöker området en söndag, finns inga byggarbetare där men på en plats står mycket riktigt allt öppet och stängsel saknas.

– Säkerheten är alltid högsta prioritet på våra arbetsplatser. Vi jobbar alltid med en ambition om noll inträffade olyckor. När det gäller den aktuella arbetsplatsen så är hela arbetsområdet inhägnat och inga obehöriga äger tillträde till området. Det finns ett trettiotal skyltar uppsatta på stängslet runtom arbetsområdet som upplyser om detta, svarar Johan Live, pressansvarig på Serneke.

På platsen finns också ett schakt på cirka fem meter. När MN besöker platsen är detta helt oskyddat för förbipasserande och ingen varningsskylt finns uppsatt.

– När det gäller de gropar du hänvisar till, hade vissa avspärrningar inne på arbetsplatsen tillfälligt flyttats för återfyllning av schakten. Eftersom obehöriga inte äger tillträde till arbetsplatsen utgör det dock ingen risk för tredje man. Vi ser givetvis över arbetsplatsen ur ett säkerhetsperspektiv löpande, regelbundet, systematiskt och åtgärdar de eventuella brister som kan uppkomma, kommenterar Johan Live.

Men då MN var där var det inte någon aktivitet eller byggarbetare på plats, men trots detta låg schaktet helt öppet. De boende i området vittnar också om att området varit dåligt inhägnat en längre tid.

Annons

Ekerö bostäder är som byggherre ytterst ansvarig, men det är Serneke som svarar för byggarbetsmiljösamordningen enligt kontraktet med Ekerö bostäder.

– Skulle inte samordningen fungera har vi som byggherre alltid möjlighet att återta samordningsansvaret. Detta har inte varit aktuellt hittills. Som jag kan se av våra egna fotografier så är skyltningen helt tydlig i det omgärdande stängslet. Arbetsområdet ska förstås inte vara till fara för någon som vistas utanför dess gränser, vilket inte kan vara fallet här. Gällande barns säkerhet så är det ytterst föräldrarnas ansvar att barn inte går in på arbetsområdet då det inte kan vara okänt för de boende att intrång är förbjudet, säger Timo Siikaluoma, VD på Ekerö bostäder.

Efter att MN kontaktat Serneke och Ekerö bostäder, är nu hela området inhägnat med stängsel, berättar en boende i området. MN besöker också platsen igen och kan konstatera att det nu är ordentligt stängslat.

– Vi prioriterar säkerheten högt, såväl för boende och besökande som för de som arbetar i området. Då arbetena utförs i en komplex miljö med många omkringliggande hus och flera entreprenörer i arbete, anstränger vi oss för att föra dialog med vår uppdragsgivare och informera berörda för att allt ska fungera så säkert och smidigt som möjligt, säger Johan Live.

EWA LINNROS

OBS:

Fotot är taget med objektiv som har hög zoom, därav kunde MN ”komma nära” utan att stå intill, eftersom det är förbjudet att gå in på byggområdet.

Läs också