Febril verksamhet på Lovön

Febril verksamhet på Lovön

För varje dag som går blir Förbifart Stockholmprojektet allt synligare på Lovön. Två stora arbetsplatser är i full gång och sysselsätter idag nära 200 personer.

För den som tar en tur runt Lovön kan man se att mycket verksamhet som rör förbifartsbygget är på gång. På två platser, Kovik och Edeby, har Trafikverkets entreprenör Lovön Samverkan AB etablerat arbetsplatser.

Annons

– Där jobbar man med två arbetstunnlar som gör att man kan nå ner till själva vägtunnelanläggningen som ska vara mellan 40 och 60 meter under jorden. Arbetstunnlarna är bara till för att man ska kunna komma ner till vägtunnelnivån och efter projekttiden kommer de att fyllas igen så att de inte syns, berättar Ulrika Hamberg, Trafikverkets projektledare för förbifartsbygget på Lovön.

Hon tror att man ska ha tätat allt berg för att rädda grundvattnet, jobbat sig ner till rätt nivå och kunna börja arbeta med själva vägtunnlarna någon gång i månadsskiftet mellan maj och juni.

Annons

I anslutning till den projektplats som kallas ”Edeby” och kan ses från väg 261, har också en bergknalle blivit synlig då jordmassor tagits bort.

– En av de två ut- och infarterna till tunneln blir där, det är den som ska betjäna den trafik som kommer söderifrån eller ska åka söderut, säger Ulrika Hamberg.

I dagsläget arbetar nära 200 personer med den del av Förbifart Stockholmprojektet som rör Lovön. Av dem är 160 placerade i själva byggprojektet på Lovön och resten ingår i beställarorganisationen på Trafikverket.

Idag lämnar mellan tre och fyra fartygstransporter i veckan de båda hamnarna på Lovön och transporterar massor antingen till Munsö eller till Bålsta. När bygget är i full gång räknar man med att transporterna kommer att öka till minst det dubbla.

Hur mycket extra trafik genererar förbifartsbygget idag?

– I nuläget går i stort sett alla massor med båt från de två hamnarna på Lovön. Endast det som kommer från berget som ska bli tunnelmynning, kommer att forslas med lastbil framöver. När det gäller de som jobbar i projektet så antar jag att de flesta tjänstemännen har egen bil, men till exempel bergarbetarna kommer från Slovakien. De bor på samma ställe och åker med minibussar till arbetsplatsen.

 

Fakta:

När sprängningarna av de sammanlagt 6 750 meter långa tunnlarna under Lovön är klara har Trafikverket:
– fraktat bort 11 000 kubikmeter jord och 8,4 miljoner ton bergmassor.
– borrat 6,2 miljoner meter hål för alla sprängsalvor.
– använt 170 000 bultar, 350 000 kvadratmeter geotextil och 10 miljoner kilo injekteringsbruk (för att täta berget runt tunneln).
– installerat 75 000 meter vattenledningar och 9 700 stycken vattenbrunnar.

Läs också