Fel och brister i nyproducerad bostad

Fel och brister i nyproducerad bostad

Flera har nu flyttat in i de nya bostadsrätterna på Clas Horns väg, men allt är inte perfekt. Stopp i avloppen, skadat kakel, gropar i golven och fel varor är installerade.

I några av de nya lägenheterna blev det stopp i avloppen då inflyttning redan hade skett.

Annons

Det är AB Borätt, ett dotterbolag till projektutvecklaren av bostäder och bostadsområden JM, som bygger på Clas Horns väg. Karin Geijer är projektledare.

– I en stam i ett av våra trapphus har det dessvärre uppdagat sig, efter att kunder flyttat in, att betong har lagt sig i rören och därmed orsakat stopp, vilket vi verkligen beklagar. Någon evakuering av lägenheter har inte behövts utan vi har kunnat lösa problemet ändå, säger Karin Geijer.

Elize Nord är en av dem som köpt en bostadsrätt men på grund av flertalet fel, har hon väntat med att flytta in till dess allt åtgärdas.

– Köpet har sedan tillträdet av lägenheten i mars inneburit krångel i alla dess former där man fuskat med fogning, satt upp trasigt och repat kakel, lämnat tryckskador på golvet på flertalet ställe,men inte heller har man installerat påkostade tillval som jag köpt för tusentals kronor, berättar Elize Nord.

Hon har också förstått att hon inte är ensam om att ha haft problem med de nya bostäderna och vill belysa situationen för att inte andra ska råka ut för samma sak.

– Man har flertalet gånger försökt åtgärda det skadade golvet utan fullt lyckat resultat. Flyttar jag in kan de säga att det är jag som har orsakat en del av bristerna. Jag betalar hyra och pengar för en lägenhet som jag ännu inte kunnat bo i, säger Elize Nord.

Annons

Ytterdörren hade också märken, dessa har målats över med en färg men dörren är fabrikslackerad vilket gör att målningen över märkena nu blir som fläckar.

– Jag kan inte gå in på specifika fall, men generellt kan dock sägas att bostadsrättsföreningen anlitar en oberoende besiktningsman för att utföra en förbesiktning, slutbesiktning och efterbesiktning. Vid dessa tillfällen noterar besiktningsmannen de eventuella fel som ska åtgärdas av entreprenören. Besiktningsmannen ska också notera de iakttagelser som den boende tar upp. AB Borätt har skyldighet och rättighet, att åtgärda de eventuella fel som kvarstår efter besiktningarna, vilket vi självfallet också kommer att göra. Skulle den boende uppleva ytterligare fel eller ha synpunkter rörande den nya lägenheten, arbetar vi med en kundservice dit den boende ringer. Ärenden loggas och går ut till berörd personal för bedömning och eventuell åtgärd, säger Karin Geijer.

Utöver bristerna har  blandare i kök och badrum av standardmodell installerats, men Elize Nord hade valt andra, dyrare modeller och också betalat för dessa. Dessutom har ett annat duschmunstycke installerats än det som var överenskommet.

– Om kunden gjort ett tillval och inte fått det monterat i enlighet med sin beställning, kommer vi självfallet att leverera och montera rätt produkt, säger, Karin Geijer.

På den sammanfattade listan över vilka felanmälningar som finns för hennes lägenhet som Elize Nord fått ta del av, har man inte tagit upp de felaktiga blandarna samt en rad andra fel som hon funnit. Hon har skickat sin egna lista som är betydligt längre än den som upprättats av JM:s besiktningsman. Efter det att MN kontaktat Karin Geijer har hon åter kontaktat Elize Nord.

– Jag hoppas att det kommer att bli ordning snart så att jag äntligen kan få flytta in. Det här har varit en mardröm, säger Elize Nord.

EWA LINNROS

Läs också