Fokus på demokrati

Fokus på demokrati

Yngve Göransson, präst i Färingsö församling gillar inte antaganden, han ville veta fakta kring hur utbredd högerextremismen är på Mälaröarna. Med svaret i hand konstaterar han att läget är bättre än vad han trodde, men menar att man inte kan luta sig tillbaka och känna sig nöjd.

– Resultaten är väldigt positiva och jag är glad att min känsla kring att högerextremismen var mycket mer organiserad här ute, inte stämde med verkligheten. Det betyder dock inte att vi kan känna oss nöjda utan vi måste hela tiden vara vaksamma, konstaterar Yngve Göransson.

Rapporten har kommit till genom att Färingsö församling beställt en utredning av stiftelsen Expo kring hur utbredd högerextremismen är i kommunen.

När svaret kom kunde man konstatera att historiskt sett har Mälaröarna varit en plats där en hel del högerextrema aktiviteter ägt rum. Under 90-talet fanns några ledande Vit makt-anhängare i kommunen och planerade flera stora tillslag härifrån. Därefter har det varit förhållandevis stilla fram till 2015 då högerextrema Nordisk ungdom deltog i protester mot det asylboende för ensamkommande ungdomar som öppnades i Stenhamra. Även under 2016 riktade Nordiska motståndsrörelsen (NMR) aktiviteter mot Mälaröarna och personer verksamma i kommunen, med anledning av mediauppmärksamhet kring lägenhetsförmedling till nyanlända.

Annons

Under ytan kan man dock se att det finns kopplingar till högerextrema rörelser.

– När man tittar närmare kan man se att det finns ett tjugotal individer som är kopplade till Ekerö som gillar och kommenterar på NMR:s hemsida Nordfront, men man vet inte om de verkligen är medlemmar, sympatisörer eller så kallad ”svans”. Likaså vet man att det finns åtminstone en aktivist för Nordisk ungdom på Ekerö, förklarar Yngve Göransson.

Han har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och politik, men arbetar för att motverka ryktesspridningar och vill balansera det som han kallar ”tyck och känn” med fakta. Därför har han under flera år läst in sig på ämnen som rör extremism i alla dess former och arrangerat seminariekvällar där han bjudit in företrädare för religiösa samfund och organisationer till öppna samtal om religion och livsåskådning.

– Jag verkar för att det fria, demokratiska samtalet ska få utrymme, det tror jag är den bästa vägen för att komma till rätta med problemen. Det är den svenska lagen som gäller och inte vad vi tänker och känner, men frågan är hur vi ska få lagen att fungera fullt ut, säger han och syftar på svårigheten med att lagföra det som kan ses som odemokratiska aktiviteter inom högerextremismen och andra extremismer.

Han varnar också för risken med polariseringar som återfinns i så väl den högerextrema rörelsen som i den vänsterextrema och i vissa religiösa åskådningar.

– Det som är så lockande med de extrema rörelserna är att de erbjuder enkla lösningar på väldigt komplexa problem. Det finns inga så enkla lösningar, så fort man hör förklaringen ”det är bara att…” som svar på samhällsproblem ska man dra öronen åt sig, konstaterar Yngve Göransson.

LO BÄCKLINDER

Läs också