Förbättring av brommaplan

Förbättring av brommaplan

Socialdemokraterna i Stockholms stad och Socialdemokraterna i Ekerö kommun lovar att öka framkomligheten vid Brommaplan.

Jan Valeskog (S) stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad och Hanna Svensson (S), oppositionsråd i Ekerö kommun, möttes den 31 augusti vid Brommaplan för att ta ett symboliskt handslag för löftet om en förbättrad trafiksituation. Tillsammans presenterar man två alternativa förslag för att bygga om Brommaplan för en snabbare genomfart. Alternativ ett är att göra om Brommaplan till en fyrvägskorsning. Detta alternativ innebär dock större störningar under det år platsen behöver byggas om, troligtvis krävs också en ny detaljplan.

Annons

Alternativ två som är en utveckling av dagens rondellösning, är billigare att genomföra och har mindre störningar under ombyggnadstiden.

En tidsbesparing är möjlig på omkring fyra minuter per resa i det första alternativet och omkring en minut i det andra. Bussarna får ännu större tidsvinster i bägge fallen. För en trafikant som passerar rondellen två gånger om dagen, fem dagar i veckan, 45 veckor om året innebär det en intjänad restid på mellan 30 timmar per år. För det andra alternativet innebär det 7,5 timmar per år. En ombyggnad innebär också att köerna i hela trafiksystemet i Västerort kan minska, både från Hässelby-Vällingby och Ekerö.

– Det känns bra att vi kommer framåt i den här frågan. Mälaröborna behöver en bättre lösning på Brommaplan, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

Finns det någon tidplan?

– Vi hoppas att komma igång med ombyggnationen så snart som möjligt, men först måste de två alternativen utredas ordentligt för att se vilken som är den bästa lösningen, svarar Hanna Svensson.

EWA LINNROS

Läs också